Hladká sazba

Vážení čtenáři,

po zralé úvaze jsme se rozhodli část věnovanou hladké sazbě, tedy základním typografickým pravidlům, která byla zveřejněna na www.typo.cz od konce 90. let, dočasně odstranit. Text obsahoval mnohé nepřesnosti, v některých ohledech byl zastaralý a nereflektoval aktuální změny.

V současné době připravujeme novou verzi typografických pravidel, o spuštění budeme na tomto serveru informovat. Předpokládáme, že články budou k dispozici v průběhu roku 2010.

Pokud chcete navštívit původní verzi Úvodu do typografických pravidel, můžete využít internetového archivu na serveru Archive.org.

Odkazy

  • Typomil.com [CZ] Čtivě psaná pravidla sazby najdete na webu vynikajícího typografa Martina Peciny.

Aktualizováno: 25. 9. 2009