OpenType

OpenType je sjednocením dvou nejrozšířenějších formátů fontů v současnosti: PostScriptu a TrueTypu. Nebo také obohacením TrueType formátu o možnosti PostScriptu. AdobeMicrosoft totiž vyvinuly technologii, která přináší nové typografické a sazební vymoženosti. OpenType by se měl stát standardem pro vysoce kvalitní písma nejen v tisku, ale i na webu. Základní výhody OpenType formátu jsou nezávislost na platformě, podpora mezinárodních znakových sad, zmenšení velikost souboru a lepší typografická podpora.

Spojení s Unicode a rozšířené znakové sady

U tradičních postscriptových písem nebylo možné použít více než 256 znaků. Také kódování písma záviselo na použitém operačním systému. Uživatel českého OS například nemohl poslat svůj dokument uživateli amerického OS, aby si ho v nezměněné podobě vytiskl. OpenType tento nedostatek mění unicodovým indexováním a rozšířenou prací s literami. Blíže viz heslo Unicode.

Rozšířená práce s literami na řádce a vylepšená typografie

Mnohé nelatinkové jazyky, jako je například arabština, mají velmi složitá pravidla pro psaní textu. Arabské znaky mění svůj tvar v závislosti na umístění ve slově. Formát OpenType umožňuje vývojářům písma začlenit do fontu informace o správném zobrazování arabského písma pomocí sazebních tabulek.

Typografické vymoženosti

Každý typograf musí ocenit některé vlastnosti OT písem. Především je to možnost začlenit do jednoho fontu nejen obrovské množství různých znaků, ale také varianty jednotlivých liter. Písmo tak může obsahovat množství ligatur, alternativní sadu číslic, kapitálky a kromě latinky samozřejmě i azbuku, řečtinu nebo třeba hebrejštinu. Kapitálky tedy není nutné sázet ze samostatného fontu, ale stačí zvolenému textu přiřadit styl „kapitálky“ obdobně jako „tučné“ nebo „kurzíva“.

Druhou výhodou je automatická záměna vzhledu některých znaků, aniž se tím naruší původní text. To se týká například slitků: kdekoli se objeví sekvence fi, je nahrazena ligaturou. Při změně písma na jiné, které ligatury neobsahuje, nedojde k narušení čitelnosti textu, ale slitek se rozloží na samostatné znaky fi. Tyto automatické náhrady se daleko více uplatní v jiných jazycích, jako je například arabština, kde má každý znak jiný tvar v závislosti tom, stojí-li na začátku, uprostřed nebo na konci slova či samostatně.

Při vkládání speciálních znaků v InDesignu lze využít funkce Insert Character (Vložit znak), která nabídne tabulku se všemi znaky písma. U těch znaků, u kterých existuje grafická varianta (dubleta), se objeví malý trojúhelníček; poklepáme-li na něj, objeví se další tabulka s alternativními znaky. Varianty mohou mít například číslice (základní podoba, horní index, dolní index, minusková varianta), interpunkce (pro sazbu z minusek a verzálek) nebo symboly měn (základní a kapitálková varianta). Mezi speciální znaky mohou patřit i různé ozdobyornamenty.

Přenositelná písma a přenositelné dokumenty

Písma OpenType zjednoduší začleňování písem do dokumentů či internetových stránek. Již nebude nutné vytvářet nadpisy webových stránek jako statické obrázky ve formátu GIF, ale písmo OpenType se stane součástí stránky. Zatím to podporují pouze aplikace Office 97 a Microsoft Explorer, ale očekává se i podpora dalších firem. Výrobci písem budou naopak moci kontrolovat, zda jejich písmo může být začleněno do webových stránek, jestli může být vytištěno nebo jen zobrazeno apod. OpenType nabízí i kompresi písmového souboru třeba omezením pouze na znaky použité v dokumentu.

Bezpečnost písem na webu

Všechna OpenType písma obsahují digitální podpisy. První patří společnosti či designérovi, který písmo navrhl, druhý podpis musí zadat autor dokumentu či webmaster, který písmo vložil do souboru či internetové stránky. Aplikace jako webové browsery budou schopny rozpoznat, je-li písmo z dobrého zdroje nebo je-li nejasného původu a dle toho buď písmo užijí či nikoli.

Aplikační podpora

Aby bylo možno využít všech výhod písem OT, je třeba, aby tyto funkce podporovaly aplikace. Naštěstí se seznam pomalu rozšiřuje. Samozřejmostí je podpora standardu Unicode. Už se nemůže stát, že by se při změně písma změnilo i nějaké písmeno v textu. Není-li daný znak k dispozici v novém fontu, objeví se mezera či prázdný čtvereček.

Odkazy na stránky s informacemi o OpenType

Obecné informace o formátu OpenType

Písmolijny s nabídkou OpenType písem podporujících češtinu a slovenštinu

  • URW++ [EN DE] nabízí obrovskou kolekci téměř 1000 řezů ve formátu OTF. Bližší informace najdete na serveru pražského Studia Marvil, které pro firmu URW++ převod do OTF zabezpečilo. Na stránkách studia Marvil je možné získat zdarma jednu rodinu písem OTF k otestování.
  • Adobe [EN] Firma Adobe ja autorem druhé nerozsáhlejší kolekce OTF písem. Najdete zde takové evergreeny, jako Adobe Caslon nebo Adobe Garamond. Všechna písma Adobe jsou v prodeji ve formátu OTF, ale jen některá jsou ve verzi Pro, která obsahuje znaky potřebné pro sazbu středevropských jazyků. Kompletní sezna OT písem od Adobe je zde.
  • HermesSOFT [EN BG] je malá bulharská písmolijna s nabídkou několika OpenType písem. Firma také nabízí fonty pro sazbu bulharštiny, které obsahují specifické tvary typické pro bulharskou cyrilici.
  • House Industries [EN] Malá americká písmolijna zaměřená na kvalitní historická písma od ledna 2003 distribuuje první OpenType font s podporou CE znaků, půvabný grotesk Neutraface.
  • Jeremy Tankard Typography [EN] Malá písmolijna nabízí několik vysoce kvalitních písem dostupných i v OpenType formátu, podpora češtiny je bohužel jen u nových písem.
  • Linotype Library [EN] K písmolijnám nabízejícím tzv. Pro písma se přidala i společnost Linotype. Mezi nabízenými OT fonty s CE znaky najdete např. Garamond, Helvetiku či Zapfino.
  • Mark Simonson Studio [EN] Grafické studio typografa Marka Simonsona nabízí tvorbu písma a nápisů na míru. Můžete si prohlédnout i jeho vysoce kvalitní komerční písma. Novější písma pouze ve formátu OT.
  • Parachute [EN] Řecká písmolijna nabízí kolekci fontů, které obsahují nejen latinku, ale i řečtinu a azbuku. Rozsáhlé rodiny s řadou typografických vylepšení. Podpora středoevropských jazyků je samozřejmostí. Podrobné vzorníky v PDF a online testování fontů.
  • Typotheque [EN] Písmolijna Petera Biľaka přešla na formát OpenType a všechna nová písma nabízí v tomto formátu. Podpora CE znaků je samozřejmostí.

Aktualizováno: 30. 9. 2009