Nedoporučená literatura

Seznam knih, které pošlapávají tradice oboru, nerespektují zavedená typografická pravidla a obsahují množství chyb a nepřesností.

 • Foršt, Jaroslav: abc DTP. Grada Praha 1995. ISBN 80−7169−222−0
  S podtitulem Zadání a zpracování reklamních tiskovin. Měl to být takový úvod do problematiky DTP a předtiskové přípravy pro laiky, kteří zadávají zakázky. Jak už to tak u Grady bývá, něco se prostě nepovedlo. Sám autor uvádí, že je to taková z nouze ctnost, protože to nikdo jiný (lepší?) nechtěl napsat.
 • Havelka, Jan: Ami Pro 3.0. Grada Praha 1993
  I když je kniha věnována primárně obsluze softwaru, přesahuje do typografie zaměřením programu Ami Pro na sazbu. Autor doplnil knihu příšernými ukázkami umaštěné a primitnivní počítačové grafiky. Pravidla typografie jsou zjednodušena a zploštěna. Autor projevuje naprostou neznalost tradic řemesla.
 • Horný, Stanislav: Od DTP k pre-pressu. Grada Praha 1997. ISBN 80−7169−340−5
  Snůška blábolů, různě opsaných a poskládaných, o ničem se čtenář nic nedoví. Nepříliš příznivá recenze vyšla prý svého času ve Fontu.
 • Horný, Stanislav: Počítačová typografie a design dokumentů. Grada Praha 1997. ISBN 80−7169−487−7
  Kozel zahradníkem… Autor radí, jak na typografii, ale každá stránka jeho kniha by mohla sloužit jako učebnice typografických chyb. Nepřesnosti, chyby, amaterismus.

Aktualizováno: 9. 9. 2009