Seznam knih o typografii II

Stále doplňovaný seznam českých a slovenských knih o písmu a typografii vydaných na území Československa, České republiky a Slovenska od roku 1951.

 • Beran, Vladimír, Typografický manuál — učebnice počítačové typografie. Kafka design, Praha 1999 (druhé vydání).
  Poměrně slušně udělaná učebnice vyšla nyní ve druhém vydání s doplňky.
 • Bláha, R.: Přehled polygrafie. 2. vyd. SNTL, Praha 1964
 • Blažej, Bohuslav: Ruční sazba 1. SNTL, Praha 1971
  Učebnice sazby pro střední průmyslové školy grafické. Přehled pravidel sazby, klasifikace písma ad.
 • Buriánek, Zdeněk, Kopřiva, Jaroslav, Rýpar, Vladimír: ABC o grafické úpravě novin a časopisů. Orbis Praha 1961
  Více než 200stránková knížka je z dnešního pohledu spíše kuriozitou, neboť se zásadně změnily jak technologie, tak grafický styl úpravy novin a časopisů. Půvabné jsou (špatně reprodukované) ukázky dobových periodik.
 • Čapka, František & Santlerová, Květoslava: Vývoj písma v kostce. Mgr. Jitka Spiesová, Brno, 1994
  Stručná a přehledná učebnice dějin písma.
 • Čapka, František & Santlerová, Květoslava: Z dějin vývoje písma. Masarykova univerzita, Brno, 1998
  Stručná a přehledná učebnice dějin písma pro posluchače Pedagogické fakulty MU. Důraz je kladen na historická písma, Učebnice končí výkladem 19. století, proměny písma ve 20. století nezachycuje.
 • Dančo, Václav: Kapesní průvodce [počítačovou] typografií. Via Vestra-Labyrint, Praha, 1995
  Tato publikace by si zasloužila čestné místo v doporučené literatuře, nebýt několika fatálních omylů, kterých se v jinak výborně zpracovaném slovníčku autor dopustil.
 • Dusong Jean-Luc & Siegwartová Fabienne: Typografie, od olova k počítačům. Svojtka a Vašut Praha 1997
  Kniha přehledně zachycuje vývoj oboru od Gutenberga po současnou počítačovou technologii. Je doprovázena skvělým a rozsáhlým obrazovým materiálem. Obsahuje rady pro typografii na počítači. Text je ale bohužel velmi neprofesionálně přeložen.
 • Dytnar, J. a kol.: Technologie ruční sazby, I. díl. SNTL Praha 1955
 • Fabel, Karel: Současná typografie. Odeon, Praha 1981
  Útlá knížka z půvabné edice „Soudobé české umění“ představuje práci 31 českých výtvarníků ve stručném medailonu. Kniha má 70 černobílých a 55 barevných vyobrazení, píše se v tiráži
 • Fialová, Anežka-Losenická, Michaela: Bibliografie českého knihařství. Knihař, Brno, 1998
  Záslužná publikace mapující v 1537 položkách a 7 celcích dějiny české knihy.
 • Georges, Jean: Písmo – paměť lidstva. Vydavateľstvo Slovart, edice Horizonty, 1994.
  Historie písma doplněná velkým množstvím barevných obrázků. Celkem pěkné až na nezdařilý překlad „zo slovenčiny“.
 • Grafická úprava tiskovin. Kolektiv autorů. SPN Praha 1990
  Černá učebnice obsahuje dobře napsaný základ pro tvorbu různých tiskovin, klasifikaci tiskových písem ad.
 • Grafický design v bílé krychli. Moravská galerie Brno 2006, ISBN 80−7027−153−1
  Českoanglický katalog k výstavě, která byla součástí 22. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2006. Kurátorem výstavy byl Peter Biľak.
 • Harazímová, Libuše a Skarlantová, Jana: Estetický výchova. Fragment, Havlíčkův Brod 1998
  Tato učebnice estetické výchovy obsahuje i dobře zpracované kapitoly o písmu, užité grafice, raklamě a propagaci.
 • Hladký Miroslav: Tvorba a působení grafické úpravy novin. Institut osvěty a novinářství UK v Praze, SPN Praha 1965
  Vysokoškolská skripta psaná psacím strojem. Text je samozřejmě v mnoha ohledech zastaralý a neplatný, nicméně některé obecné teze zůstavají platné.
 • Hladký, Miroslav a Barták, Jan: Základy grafické úpravy tiskovin. Novinář, Praha 1981
  Vázaná publikace sice podléhá duchu doby, ale přináší řadu obecně platných poznatků o písmu, barvách, kompozici. Je kvalitně vytištěná a oplývá zajímavými ukázkami tehdejší typografie.
 • Hlavsa Oldřich: Typografická písma latinková. Praha 1957, 1960
 • Hlavsa Oldřich: Typographia I, II, III. SNTL Praha 1976, 1981, 1986
  Skvělý a nepřekonaný typografický počin. Tři svazky detailních rozborů písem, ukázek mistrné typografie doprovázené čtivým a hluboce zasvěceným textem autora.
 • Horák, František: Pět století českého knihtisku. Praha 1968
 • Horák, František: Dějiny písma, knihy a knihtisku. Praha 1968
 • Hrazdil, J. & Honcman, Š.: Písmo, sadzba, sádzanie. Alfa, Bratislava 1978
 • Hrubý, Jaroslav: Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící: Učebnice. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003. 272 str. ISBN 80−86792−02−1.
 • Hrubý, Jaroslav: Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící: Materiály pro učitele
  a doprovodný CD ROM. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003. 174 str. ISBN 80–86792-03-X.
 • Hrubý, Jaroslav: Introduction to computer typography (not only) for the deaf: Textbook. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003. 258 str. ISBN 80−86792−04−8.
 • Hrubý, Jaroslav: Introduction to computer typography (not only) for the deaf: Teacher’s book and accompanying CD ROM. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003. 158 str. ISBN 80−86792−05−6.
 • Hrubý, Jaroslav: Einleitung in Computertypographie (nicht nur) für Gehörlose. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2003. 266 str. ISBN 80–86792-17-X.
 • Jedlička, Jindřich: Sazba a lámání knih, novin a časopisů. Knižnice Typografia, Praha 1972
  Útlá knížečka základů sazby vázané v ošklivém šedém PVC.
 • Jero, J.: Základy sazby. Výzkumný ústav polygrafický, Knižnice Typografia, Praha 1967
 • Kočička Pavel, Blažek Filip: Praktická typografie. ComputerPress Brno 2000
  Pravidla hladké a technické sazby v programech QuarkXPress a Adobe InDesign, sazba cizích jazyků, struktura počítačového písma, typografie na internetu, kapitola o českém jazyce, tvorba knih a akcidenčních tiskovin, množství příkladů a ilustrací, rozsáhlý seznam literatury. Navíc CD-ROM s kvalitními písmy, demoverzemi aplikací QuarkXPress a Adobe InDesign, utilitami pro správu písem, editorem písem a dalším softwarem pro PC/Mac.
 • Kroutvor, Josef: Poselství ulice. Comet, Praha 1991
  Dějiny českého plakátu s ukázkami těch nejvýznamějších. Rozměrem i obsahem velká publikace, nesmírně zajímavý pohled na uplynulé století.
 • Menhart Oldřich: Nauka o písmu. Praha 1954, 1971, 1974, 1977
  Učebnice dějin a tvorby vlastního písma doplněná množstvím ilustrací nakreslených autorem. Krásná publikace nezvyklého formátu.
 • Menhart Oldřich: Tvorba typografického písma. SPN Praha 1957
  Stručný nástin vývoje tiskového písma, detailní popis jednotlivých znaků latinky, základy tvorby vlastního písma, doplněno ilustracemi. Nepostradatelný pomocník pro tvůrce písem!
 • Muzika František: Krásné písmo ve vývoji latinky I, II. 1. vydání SNKLU Praha 1958, 1963
  Podrobné dějiny písma od prvopočátků do 60. let. Mimořádná publikace s nesčetnými ukázkami písem. Koho zajímá písmo a typografie, musí mít tyto svazky ve své knihovně.
 • Mysliveček, Milan: Panoptikum symbolů, značek a znamení. Horizont, Praha 1992
  Ojedinělá encyklopedie symbolů a jejich významů v kontextu středoevropské kultury. Doplněno množstvím ne příliš kvalitních reprodukcí.
 • Němeček, Zdeněk: Písmo ve výkladní skříni. Vydavatelství obchodu, Praha 1961
  Stručná, ale erudovaná učebnice písma pro aranžéry výloh a obchodů. Publikace je doplněna o několik desítek vzorníků ručně psaných písem.
 • Najbrt Vladislav a kol.: Redaktor v tiskárně. Novinář, Praha 1979
  „Odborná publikace pro redaktory, výtvarníky, studující, pracovníky v tisku, polygrafii a propagaci.“ Tak zní podtitul této dodnes v mnohém stále platné a užitečné publikace.
 • Nešvera, R. K.: Zásluha Františka Jana Tomsy o český knihtisk. Sborník NTM, SPN Praha 1955
 • Nohel, František: Sazba matematická a chemická. Knižnice Typografia, Praha 1972
  V hnědém PVC vázaná 100stránková knížečka o vědecké sazbě.
 • Písmo ve výtvarné výchově. Kolektiv autorů. SPN Praha 1985
  Vznik a vývoj písma, zákonitosti textové kompozice, nácvik psaného písma, propagační grafika, techniky tisku — styk s tiskárnou, kniha a její úprava… Tolik z obsahu vysokoškolské učebnice.
 • Rambousek, Jan: Písmo a jeho použití. Praha 1963
 • Rambousek, A., Pešek, A. a kol.: Polygrafický šestijazyčný slovník. SNTL, Praha 1967
 • Rychetský, M.: Čteme korektury, příručka pro potřeby zaměstnanců n. p. Mír. Praha 1969
 • Samara, Timothy: Grafický design. Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Slovart 2008. ISBN 978−80−7391−030−3
  Je to nejsrozumitelnější a nejkomplexnější dostupná kniha zdůrazňující základní zásady typografie, používání barev a samozřejmě toho, jak to udělat, aby všechny použité prvky tvořily celek.
 • Sazba I. Kolektiv autorů. SPN Praha 1984.
  Známá černá učebnice poskytuje asi nejlepší přehled pravidel pro sazbu. Tuto srozumitelně napsanou knihu by měl znát každý typograf.
 • Sonberg, Josef: Strojová sazba. SNTL, Praha 1978
  Značná část knihy je sice věnována dnes již téměř nevyužívané strojové sazbě, nicméně Sonberg podává i ucelený soubor informací o jednotlivých znacích písma i o základech kultivované sazby.
 • Srp, Karel; Bydžovská, Lenka; Bregantová, Polan: Karel Teige a typografie. Akropolis, Arbor vitae 2009. ISBN 978−80−87164−17−4
  První česká monografie věnovaná sumarizaci Teigova typografického díla se díky komparativnímu a konfrontačnímu zřeteli současně stává uceleným přehledem dějin moderní tuzemské knižní tvorby. Kniha je vybavena mimořádně bohatým obrazovým doprovodem, obsahuje navíc také výběr z vlastních teoretických textů Karla Teigeho věnovaných typografii a objevný soupis jeho typografického díla.
 • Šalda, Jaroslav: Od rukopisu ke knize a časopisu. 3. vyd. SNTL, Praha 1968
 • Štorkán, Karel: Dějiny Československého tisku část II. SPN, Praha 1954
 • Štorm, František: Eseje o typografii. Revolver Revue 2008. ISBN 978−80−87037−15−7
  Bohatě ilustrovaná kniha psaná svižným jazykem neposlouží pouze jako nezbytný pramen pro každého, koho zajímá písmo a design: obsahuje četné přesahy do zdánlivě odtažitých sfér (metal, budhistická filosofie) a díky vyhraněně osobnímu ručení ji lze vnímat i jako iniciační dílo sui generis.
 • Technologie sazby na strojích Linotype a Intertype (kolektiv autorů). Praha 1955
 • Thiele, Vladimír: Jak se dělá kniha. SNDK, Praha 1957
 • Tschichold Jan, Význam tradice pro typografii. Střední průmyslová škola grafická Praha 1965
  Přednáška německého typografa věnovaná střetu nových proudů v typografii s tradičními hodnotami.
 • Twemlowová, Alice: K čemu je grafický design? Slovart 2008. ISBN 978−80−7391−027−3
  Odpovědi na základní otázky týkající se grafického designu. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
 • Urbánek Jan: Sazba akcidenčních tiskovin. Knižnice Typografia, Praha 1971
  Drobná knížečka vázaná v ošklivém červeném PVC.
 • Urbánek, Jan & Jedlička, Jindřich: Sazba akcidenční a tabulková. Knižnice Typografia, Praha 1968 (druhé vydání 1970)
  Psacím strojem psaná v ošklivém PVC vázaná knížečka.
 • Vichnar, Jinřich & Rambousek Antonín: Původní československá typografická písma. Ministerstvo kultury ČSR, Praha 1972
  Kvalitní přehled písem českým autorů od počátku 20. století doplněný velkým množstvím ukázek realizovaných abeced i neuskutečněných skic.
 • Vlček, Tomáš: Současný plakát. Odeon, Praha 1976
 • Wick, K.: Pravidla matematické sazby. Academia Praha, 1966
 • Zahálka, F.: Přehled knihtisku. Práce, Praha 1952

Graphic Design in the White Cube / Grafický design v bílé krychli

Nakladatel: Moravská galerie
ISBN: 80−7027−153−1, EAN: 9788070271537
Formát: 56 stran, 21x15cm, česky a anglicky, brožovaná vazba
Rok vydání: 2006 (1. vydání)

Aktualizováno: 30. 9. 2009