České a slovenské časopisy

Databáze

 • BigMag [CZ] Unikátní projekt mapující scénu nekomerčních časopisů, které vycházely v České republice po roce 1989. Projekt iniciovali Aleš Najbrt, Bohumil Vašák (Studio Najbrt) a Michal Nanoru (Živel, Hype).

Seznam časopisů

Přinášíme přehled českých a slovenských časopisů, které se buď zcela nebo alespoň částečně věnují písmu, typografii a grafickému designu. Časopisy s přeškrtnutým názvem již nejsou vydávány a v seznamu jsou jen pro informaci.

 • Computer Design (dvouměsíčník)
  „Odborný dvouměsíčník pro CAD/CAM/CAE, AEC, GIS, DTP a vizualizace“, tolik podtitul. Minimální přesah do grafiky, spíše recenze na grafický software. Vydávání bylo ukončeno v roce 2010.
 • Deleatur. Časopis pro pěknou úpravu (pololetník,126 Kč, anglická mutace 189 Kč)
  Prezentace současných i již nežijících osobností typografické tvorby. Trendy ve vývoji písma. Typografie na internetu. Recenze, aktuality. Vyšlo šest čísel.
 • De sign um, Slovensko (čtvrtletník, předplatné 320 Sk, v ČR 384 Sk)
  Časopis o designu. Zachycuje celou oblast od průmyslového designu přes architekturu, nábytek, módu až po design grafický. Sedmdesátistránkový časopis je tištěn barevně a stojí za čtení, zvlášť když je tištěn stále ještě srozumitelným jazykem… Předplatné a informace: www.sdc.sk.
 • Font (dvouměsíčník, předplatné 60 Kč)
  Kvalitně připravovaný časopis. Je věnován především počítačovému zpracování tiskovin: obsahuje recenze software, rozhovory s grafiky, ukázky postupů práce. Velká pozornost věnována reklamě a reklamní typografii. Více se dozvíte na adrese www.font.cz, kde lze časopis také objednat. Současná grafická podoba je dílem kmenového grafika agentury Kafka Design, Pavla Hrycha.
 • Grafie Forum (dvouměsíčník, cena 350 Kč, www.grafie.cz)
  Časopis o předtiskové přípravě. Součástí jsou odborné přílohy (srovnávací testy digitálních fotoaparátů, tiskáren nebo skenerů) a profily firem z oboru. ČASOPIS PŘESTAL EXISTOVAT (poznámka z ledna 2000).
 • Grafie Publikum (dvouměsíčník, cena 85 Kč, www.grafie.cz)
  Časopis zaměřený na digitální publikování. Většinou se zabývá recenzemi programů a různých přístrojů (tiskárny, monitory, skenery nebo digitální fotoaparáty), ale najdou se i články obecné (například co to je nárůst tiskového bodu a jak se s ním pracuje). V roce 2000 se chystá změna názvu na Digitální publikování a také změna grafické stránky. ČASOPIS PŘESTAL EXISTOVAT (poznámka z ledna 2000).
 • Grapheion (ročenka, 300 Kč, www.grapheion.cz)
  Mezinárodní revue o současné grafice, umění knihy, tisku a papíru. Přes 150 barevných stran na křídovém papíře představuje současnou světovou volnou grafickou tvorbu. V současné době vychází časopis jako ročenka. (Duben 2007)
 • Pixel (měsíčník, www.pixel.cz)
  „Časopis o médiích, grafice a zvuku.“ Velká část věnována recenzím hudebních, 3D a animačních programů, menší část o grafických programech. Poslední dobou jsou zařazovány články o HTML a editorech webových stránek.
 • Soap (vychází nepravidelně, soap.intrika.cz)
  Velmi originální, téměř samizdatový časopis se zcela výjimečnou grafickou úpravou, která může směle konkurovat třeba Živlu. V netradičních obalech s balíkem dárků (CD, samolepky). Obsahuje informace o designu a typografii. Potěšitelné je, že časopis nevznikl v Praze, ale v Ostravě.
 • Svět tisku (měsíčník, cena 79 Kč/97 Sk, www.svettisku.cz)
  Profesionálně vedený „měsíčník o tisku a předtiskové přípravě“. Na 100 stranách (z toho 76 tištěno barevně na křídě) informuje o novinkách v oblasti pre-pressu a polygrafie. Tematicky zaměřená jednotlivá vydání. Anglické resumé. Grafické zpracování BastArt, Olomouc.
 • Typo (čtvrtletník, cena 120 Kč, www.magtypo.cz)
  Barevný časopis věnovaný typografii, grafickému designu a vizuální komunikaci v českém a anglickém jazyce. Šéfredaktorem časopisu je Linda Kudrnovská. Na více než 80 stranách jsou představována zajímavá písma, typografické fenomény, fotografie z cizích krajů či zajímavé osobnosti grafického designu.
 • Typografia (11 čísel ročně, www.typografiacz.cz)
  Časopis byl založen v roce 1888 jako odborný a vzdělávací časopis českých polygrafů a typografů. Je věnován zejména tisku a technickým problémům kolem. Jeden dva články v čísle jsou věnované grafickému designu.
 • Umění & řemesla (čtvrtletník, 55 Kč)
  Kultivovaný čtvrtletník zaměřený především na klasická řemesla. Občas se v čísle objevil zajímavý článek o typografii, písmu, grafice, fotografii. Graficky upravuje šéfredaktor PhDr. Karel Fabel. Posledním číslem 2000 po 41 letech definitivně skončilo vydávání časopisu.

Aktualizováno: 19. 2. 2012