Informace o časopisu

Časopis TYPO vycházel 10 let od roku 2003, celkem vyšlo 50 čísel. Vydávání bylo ukončeno z ekonomických důvodů na konci roku 2012.

Charakteristika časopisu TYPO

Časopis TYPO se věnuje typografii, grafickému designu a vizuální komunikaci. Je určen profesionálním i začínajícím typografům, písmařům, grafickým designérům, pedagogům a odborníkům na marketing a vizuální komunikaci.

Pravidelně informujeme o fenoménech, které hýbou světem grafického designu, přinášíme články o informační grafice, představujeme práce mladých typografů a designérů, publikujeme rozhovory s významnými osobnostmi oboru. Recenzujeme nová písma, přinášíme zpravodajství z důležitých oborových konferencí. Spolupracujeme s autory a teoretiky z mnoha zemí, dosud pro nás psali například Rick Poynor, Jan Middendorp, Peter Biľak, Kevin Larson, Albert-Jan Pool nebo Adam Twardoch.

Typografii a grafický design vnímáme jako nedílnou součást kultury, proto se do zorného úhlu dostávají i obory zdánlivě nesouvisející: architektura, urbanismus, fotografie, filozofie, sociologie, psychologie, fyziologie, politika, náboženství…

Časopis TYPO je otevřený vašim námětům, tématům k diskusi či přímo nabídkám ke spolupráci. Doufáme, že se časopis stane otevřeným komunikačním kanálem pro všechny zájemce.

TYPO má 64 až 96 stran, vychází čtvrtletně, je tištěné barevně na kvalitním papíře ve formátu 230 × 280 mm. Články jsou publikovány v češtině a angličtině.

Historie časopisu TYPO

Idea vydávat časopis pro typografy a designéry vznikla v roce 2002. Vydavatel uvažoval o převzetí časopisu Typografia, který vychází v Praze již od roku 1888; z dohody ale sešlo, a tak se rozhodl vydávat časopis vlastní. Vydavatel oslovil Filipa Blažka, který do redakčního týmu přizval Pavla Kočičku, Jakuba Krče a Pavla Zelenku, kteří dodnes tvoří redakci, a Lindu Kudrnovskou, která se později stala šéfredaktorkou časopisu. Soutěž na design časopisu vyhrála Jana Vahalíková, která od té doby TYPO graficky upravuje a sází.

Do roku 2007 vycházelo TYPO jako dvouměsíčník ve formátu 250 × 310 mm. Od jarního čísla 31 z roku 2008 je časopis vydáván jako čtvrtletník tištěný barevně na dvou typech papíru.

Struktura čísla – rubriky

Rubrika Typo.Fenomén je věnována důležitým jevům v současném grafickém designu. Typo.téma je zaměřeno na nejrůznější témata ze současnosti i historie typografie a grafického designu. Konkrétními projekty se zabývá rubrika Typo.Projekt.  Prostor pro podnětné a originální autorské články nabízejí rubriky Typo.esejTypo.názor. V sekci Typo.rozhovor přináší časopis interview s významnými osobnostmi oboru. Otázkám spojeným se vzděláváním se věnuje oddíl Typo.vzdělávání. Na recenze a zpravodajství z konferencí, seminářů či workshopů je zaměřena rubrika Typo.akce, zatímco recenzím fontů je poskytnut prostor v části nazvané Typo.písma. Příležitostně se Typo zaměřuje i na počítačové programy, a to v rubrice Typo.nástroje. Fotografie lokální typografie z celého světa nabízí Typo v nepravidelné části Typo.foto. Každé číslo zakončuje nabídka krátkých zpráv pod názvem Typo.bazar.

5. 9. 2009