Design periodik

Design novin považuji za jedno z nejnáročnějších odvětví grafického designu. Autor grafické koncepce novin musí ve funkční celek spojit své estetické cítění i nápady vydavatele, ale také požadavky na čitelnost, rychlou orientaci v listě ad. Bohužel mnohé české deníky zatím svůj vzhled nepovažují za důležitý a ponechávají si stále svůj nezajímavý průměrný a neoriginální vzhled. Jedním z důvodů může být i absence literatury, která by se fenoménem designu současných novin zabývala.

Informační stránky

 • News Designer [EN] Blog věnovaný designu novin. Postřehy, komentáře, aktuální stránky deníků.
 • Newseum [EN] Muzeum v USA zaměřené na noviny a novinový design. Kromě on-line výstav je k dispozici skvělá služba Today’s Front Pages – 260 titulních stran novin z celého světa si můžete ve vysokém rozlišení prohlížet na obrazovce nebo stáhnout ve formátu PDF. Každý den aktualizováno!
 • Newspagedesigner.com [EN] Stránky určené pro začínající i profesionální designéry periodik, aby představili své portfolio, sdíleli své nápady a diskutovali o svých návrzích.
 • Poynter [EN] Poynter Institute je škola pro novináře. Součástí webové stránky věnované novinařině obecně je i oddíl věnovaný grafickému designu.
 • Ron Reason [EN] Americký novinový designér se na svém webu dělí o své know-how. Tipy a triky, odkazy na další novinové designéry, případové studie a další užitečné informace.
 • Society for News Design [EN] Společnost pro novinový design. Nepříliš atraktivní stránky poskytují základní informace o organizaci, jejích cílech a aktivitách. Organizace každoročně pořádá kongres v San José (SNDSJ) v Kalifornii.
 • Student Society for News Design [EN] Studentská společnost pro novinový design se sídlem v USA.

Publikace

 • Berry, John D.: Contemporary Newspaper Design, Mark Batty Publishers, West New York (USA) 2004
  Editorem knihy je nad míru povolaný John D. Berry, dlouholetý šéfredaktor časopisu Upper & Lower Case, který publikaci sestavil ze třinácti esejů osmi erudovaných autorů (např. Roger Black, Jim Parkinson, Simon Esterson). Texty zaměřené na nejrůznější aspekty současného designu novin jsou psané úsporně, věcně a jsou doplněny obrovským množstvím barevných ilustrací. Více o knize a ukázkové strany v PDF najdete na webu vydavatele.
 • Buriánek, Zdeněk, Kopřiva, Jaroslav, Rýpar, Vladimír: ABC o grafické úpravě novin a časopisů. Orbis Praha 1961
  Více než 200stránková knížka je z dnešního pohledu spíše kuriozitou, neboť se zásadně změnily jak technologie, tak grafický styl úpravy novin a časopisů. Půvabné jsou (špatně reprodukované) ukázky dobových periodik.
 • Hladký Miroslav: Tvorba a působení grafické úpravy novin. Institut osvěty a novinářství UK v Praze, SPN Praha 1965
  Vysokoškolská skripta psaná psacím strojem. Text je samozřejmě v mnoha ohledech zastaralý a neplatný, nicméně některé obecné teze zůstavají platné.
 • Jedlička, Jindřich: Sazba a lámání knih, novin a časopisů. Knižnice Typografia, Praha 1972
  Útlá knížečka základů sazby vázané v ošklivém šedém PVC.
 • Najbrt Vladislav a kol.: Redaktor v tiskárně. Novinář, Praha 1979
  „Odborná publikace pro redaktory, výtvarníky, studující, pracovníky v tisku, polygrafii a propagaci.“ Tak zní podtitul této dodnes v mnohém stále platné a užitečné publikace.

Grafická studia

 • BrassTackDesign [EN] Společnost zabývající se redesignem novin má na svém webu množsví ukázek a příkladů.
 • Danilo Black [EN] Významné grafické studio zabývající se typografií novin a časopisů. V čele firmy stojí Roger Black.
 • Parkinson Type Design [EN] Respektovaný typograf a odborník na hlavičky novin a časopisů, který má na kontě desítky logotypů a písem.
 • Ribergård & Munk [EN DK] Dánské grafické studio zaměřené mimo jiné na novinový a časopisový design.
 • A4 [EN SE] Švédské designérské studio specializované na design novin a časopisů. Na svém kontě má např. globální deník Metro nebo slovenské noviny SME.
 • Grafica. [EN ES] Studio založil Pablo Martín v roce 1994. Vyniká konceptuálním přístupem a skvělou typografií. Martín je autorem designu mnoha novin a časopisů.

Ukázky

 • Today’s Front Pages [EN] 260 titulních stran novin z celého světa si můžete ve vysokém rozlišení prohlížet na obrazovce nebo stáhnout ve formátu PDF. Každý den aktualizováno! Součást projektu Newseum.
 • PressDisplay.com [EN] Propracovaný on-line prohlížeč více než 500 novin z celého světa. Titulní strany jsou zdarma, další strany za úhradu.

Diskusní fóra

 • Visual Editors [EN] Diskusní fórum věnované všem aspektům novinového designu – písmu, typografii, fotografiím ad.

Aktualizováno: 2. 10. 2009