Odborná literatura

Seznam odborné literaury v češtině a angličtině. Přehled knih a časopisů o typografii, grafickém designu a vizuální komunikaci.


České a slovenské časopisy

Přehled českých a slovenských časopisů o typografii a grafickém designu, které vycházejí (nebo vycházely) od roku 1990.

O sazbě cizích jazyků

Seznam českých knih a článků o sazbě cizích jazyků.

Seznam knih o typografii I

Stále doplňovaný seznam českých a slovenských knih o písmu a typografii vydaných na území Československa, České republiky a Slovenska do roku 1950.

Seznam knih o typografii II

Stále doplňovaný seznam českých a slovenských knih o písmu a typografii vydaných na území Československa, České republiky a Slovenska od roku 1951.

Zahraniční časopisy

Přehled významných zahraničních časopisů zaměřených na typografii a grafický design.

Vybrané publikace

Seznam doporučených knih na téma grafický design, typografie a vizuální komunikace.