Seznam knih o typografii I

Stále doplňovaný seznam českých a slovenských knih o písmu a typografii vydaných na území Československa, České republiky a Slovenska do roku 1950.

 • Bartecký, Emil: O přípravách k tisku. Praha 1908
 • Benda, Jaroslav: Písmo a nápis. Berlin 1933
 • Černá, M. A., Stručné dějiny knihtisku. Praha 1948
 • Československé knihovnictví. Red. Zdeněk Tobolka a kol. Praha 1925
 • Dyrynk, Karel: České akcenty. Praha 1930
 • Dyrynk, Karel: České původní typografické písmo. Typografia Praha 1925
  Dyrynk se v této knize zamýšlí nad původní českou písmařskou tvorbou. Značná část textu je věnována antikvě Vojtěcha Preissiga.
 • Dyrynk, Karel: Krásná kniha a její technická úprava. Praha 1909, 1924
  Praktické informace pro tvorbu knih. Názvy kapitol jsou výmluvné: Krásná kniha a její komponování, Vlastnosti papíru, Formát knihy, Sazba běžného textu, Lámání sazby do stránek, Výzdoba knihy, Tisk skrásné knihy (názvy jsou zkráceny). Obsahuje 32 stran ukázek mistrovské typografie.
 • Dyrynk, Karel: Moderní české písmařství. Typografia, ročník 50. Praha 1947
 • Dyrynk, Karel: Písmo Josefa Váchala. Brno 1930
 • Dyrynk, Karel: Pravidla sazby typografické. Praha 1908, 1948
 • Dyrynk, Karel: Sazba akcidenční I.—II. Praha 1925
 • Dyrynk, Karel: Typografické písmařství. Ročenka čs. knihtiskařů XV. Praha 1933
 • Dyrynk, Karel: Typograf o knihách
 • Dyrynk, Karel: Vojtěch Preissig — umělec a učitel. Ročenka čs. knihtiskařů VII. Praha 1924
 • Flajšhans, Václav: Písemnictví české slovem i obrazem od nejdávnějších dob až po naše časy. Praha 1901
 • Grégr, Arnošt: O českém písmolijectví před rokem 1946. Typografia, ročník 50. Praha 1947
 • Hejl, Josef: Typografické počty. Národní práce, Praha 1944
 • Horák, František, Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1949
 • Huščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava 1951
 • Chvala, Alois, Kniha o knize. Praha 1940
 • Jiřík, F. X., Mikoláše Alše vztahy ke knize a grafice. Ročenka čs. knihtiskařů VII. Praha 1924
 • Kabát, Karel, Odklon českých knihtiskařů od gotických písem. Typografia XLV. Praha 1938
 • Kaláb, Method, Charakteristické znaky obrazu knižního písma. Hollar IV. Praha 1949
 • Kopáč, Luboš, Dějiny knihtisku. Praha 1936
 • Křížek, J. & Urban B. S.: Písmo. Praha 1938
 • Lander, Richard: Plošné písmo. Praha 1938
 • Louda, Zdeněk: Písmo. Praha 1936
 • Loukotka, Čestmír: Vývoj písma. Praha 1946
 • Maršo, Stanislav: O konstrukci tiskopisu. Typografia, Praha 1936
 • Martinčík, Richard: Úvod do typografického průmyslu. Brno 1922
 • Matějček, A., Česká kniha psaná a její výzdoba. Ročenka čs. knihtiskařů VII. Praha 1924
 • Menhart, Oldřich: Klasická písma typografická. Typografia XLI. Praha
 • Menhart, Oldřich: Písmař a typograf Vojtěch Preissig. Hollar XXI. Praha 1949
 • Menhart, Oldřich: Snaha o český výraz v písmě. Typografia XLV. Praha 1938
 • Menhart, Oldřich: Tiskové písmo po stránce kresebné konstrukce. Ročenka čs. knihtiskařů VI. Praha 1923
 • Menhart, Oldřich: Tvorba typografického písma. SPN, Praha 1957
 • Morris, William: Knihtisk. Typografia XVI. Praha 1905
 • Moser, Bedřich: Mysterium písma. Separátní otisk z časopisu Typografia, roč. XLV. Slévárna písem, Praha 1938
 • Mrázek, Karel: Začátky spolupráce umělců na české typografii. Typografia XLV. Praha 1938
 • Müller, F. & Vihan K.: Písmo běžné a nápisové. Učebnice obch. písma. Praha 1946
 • Müller, O., Gutenberg nebo Coster. Typografia XLIII. Praha 1936
 • Müller, O., Pět set let knihtisku v obrazech. Praha
 • Noha, Jan & Tučný, Petr: Sto let státní tiskárny. Praha 1948
  Oslava „růstu a budování státního grafického podniku na cestě k socialismu“. Program výstavy.
 • Nosovský, K., Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví čsl. Praha 1927
 • Novotný, Miloslav, Karel Dyrynk — obnovitel české typografie. Bibliofil Praha 1936
 • Pavlovský, F. V., Od gotiky k německému písmu. Ročenka čs. knihtiskařů XV. Praha 1933
 • Petlan, Em.: Nauka o sazbě hladké i o sazbě akcidencí… Plzeň, 1932
 • Petlan, Em.: Historie o vzniku a vývoji odborné školy pokračovací „V“ pro učně živnosti knihtiskařské v Plzni. Plzeň,1929, 200 výtisků
 • Ročenky československých knihtiskařů. Praha, od roku 1911
 • Šalda, F. X., Kniha jako dílo umělecké. Typografia XVI. Praha 1905
 • Šembera, Jan: Moderní písmo. Brno 1920
 • Šembera, Jan: Předlohy písma. Brno 1938
 • Šembera, Jan: Písmo pro každého. Brno 1939
 • Škvor, Vilém: 500 let knihtisku. Typografia, Praha 1940, II. vyd.
 • Škvor, Vilém: Zákazník v knihtiskárně Politika. Knihtiskárna Politika, Praha 1936
  Kniha je pečlivým shrnutím vývoje oboru v polovině 30. let. Ukázky dobových technologií.
 • Špalek, Jindřich: Nauka o sazbě obyčejné, tabulkové, matematiky a chemie. Praha, 3. vyd., 1925
 • Teige, J.: O původu a dějinách našeho písma. Světozor XXX. Praha 1896
 • Teige, Karel: Několik poznámek o moderní typografii. Marginalie XX. Praha 1947
 • Teplý, Miloslav: Na oltář knihtisku. Praha 1938
 • Tobolka, Zdeněk: Dějiny čs. knihtisku v době nejstarší. Praha 1930
 • Tobolka, Zdeněk: Kniha, její vznik, vývoj a rozbor. Orbis, Praha 1949
  Kniha je bohatě ilustrovaná — téměř polovina, asi 200 stran, je věnována ukázkám knižních vazeb, písma i typografie od prvopočátků po autorovu současnost.
 • Tožička, Bohumil: Písmo dekorativní a ornamentika psací. Praha 1914
 • Tožička, Bohumil: Základy zdobného písma. Praha 1925
 • Typografia. Odborný list knihtiskařů. Praha, od roku 1880
 • Vacek, Václav: Nauka o tisku. Plzeň 1934
 • Vichnar, Jindra: Typoreklama. Typografia, Praha 1934
 • Vlasáková, Z.: Z dějin knižního písma. Ročenka čs. knihtiskařů XIX. Praha 1936
 • Volf, Josef: Dějiny českého knihtisku do r. 1848. Praha 1926
 • Wocel, J. Ev.: Památky krasopisné vyňaté z rukopisů knihoven českých. Praha 1869
 • Zíbrt, Čeněk: Z dějin čs. knihtiskařství. Praha 1913
 • Zuman, František, Knížka o papíru. Praha 1947
 • Žákavec, F.: Josefa Mánesa vztahy ke knize, časopisu a knihtiskaři. Ročenka čs. knihtiskařů VI. Praha 1923

Aktualizováno: 9. 9. 2009