Vybrané publikace

Seznam doporučených knih na téma grafický design, typografie a vizuální komunikace.


O písmu a typografii

Přehled nejlepších publikací na téma písmo a typografie, které vyšly v češtině a slovenštině.

O designu

Vybrané české a slovenské publikace na téma design.

Nedoporučená literatura

Seznam knih, které pošlapávají tradice oboru, nerespektují zavedená typografická pravidla a obsahují množství chyb a nepřesností.