Pravidla sazby

Základní pravidla hladké sazby českého a slovenského textu, informace o sazbě cizích jazyků, vědecká a matematická sazba.


Hladká sazba

Základní pravidla hladké sazby: psaní uvozovek, pomlček, číslic, dat a další typografická pravidla pro dokonalý vzhled textu.

Sazba cizích jazyků

Základní pravidla pro sazbu cizích jazyků. Způsob psaní uvozovek, čísel, pomlček a další odlišnosti od české sazby.

Ta naše čeština česká

Oblíbená příručka Josefa Zvoníčka, která upozorňuje na časté nešvary spojené s užíváním českého jazyka.

Vědecká a matematická sazba

Odkazy na stránky vysvětlující problematiku sazby matematických vzorců apod.