Spolupráce

Typo.cz je otevřený projekt!

Cílem české verze portálu Typo.cz je poskytovat českým a slovenským čtenářům informace o aktuálním dění v grafickém designu, typografii a tvorbě písma. Není v silách redakce informovat o všech soutěžích, výstavách, projektech, nových písmech, logotypech či knihách, proto uvítáme, stanete-li se našimi spolupracovníky.

Redaktor Typo.cz

Chcete-li se stát dobrovolnými spolutvůrci Typo.cz,ozvěte se nám. Hledáme vzdělané autory s názorem a nadhledem. Rádi publikujeme vaše názory na našem blogu. Bude-li spolupráce fungovat k oboustranné spokojenosti, poskytneme vám přístup do redakčního systému.

Tipy pro Typo.cz

Pokud nám chcete jen poslat tip na zajímavou událost, výstavu či konferenci, chcete nám navrhnout tip na web týdne, foto týdne nebo písmo týdne, využijte prosím odkazů v pravém sloupci na této stránce.