Korektury a korekturní znaménka

Korektura je vyznačením chyb, nepřesností nebo nesrovnalostí s rukopisem a technických nedostatků zjištěných na korekturním výtisku. Opravy se provádějí korekturními znaménky.

Ke stažení nabízíme kopii osmistránkové brožury „Korektury a korekturní znaménka“, která vyšla v roce 1983 jako příloha prosincového čísla časopisu Typografia. Přestože od vydání uplynulo více než dvacet let, má brožura velkou informační hodnotu (pomineme-li několik odkazů na korektury některých jazyků v rámci RVHP).

Korektorské značky (PDF – 4,9 MB)

Aktualizováno: 23. 11. 2009