Fonetická abeceda a přepis do latinky

Fonetická abeceda je určena k zápisu výslovnosti – transkripci. Každá hláska je vyjádřena určitým speciálním znakem. Transliterace je způsob přepisu nelatinkových písem do latinky.

Fonetické asociace a další

Tabulky přepisu nelatinkových jazyků

  • Transliterace a transkripce ruské cyrilice [CZ EN] Tabulka pro transkripci a transliteraci ruštiny dle českého a anglického způsobu.
  • Transkripce čínštiny [CZ EN] Tři převodní tabulky mezi oficiální čínskou (pchin-jin / pinyin), obvyklou anglickou a doporučenou českou transkripcí.
  • Pinyin [EN] Informace o romanizaci mandarinské čínštiny. Odkazy, literatura, pravidla, softwarové nástroje.

Fonetická písma

  • IPA fonts [EN] Přehled fontů určených pro sazbu fonetických znaků.

Aktualizováno: 25. 9. 2009