O písmu a typografii

 • Beran, Vladimír: Typografický manuál — učebnice počítačové typografie. Kafka design, Praha 1999 (druhé vydání).
  Poměrně slušně udělaná učebnice vyšla nyní ve druhém vydání s doplňky.
 • Dusong Jean-Luc & Siegwartová Fabienne: Typografie, od olova k počítačům. Svojtka a Vašut Praha 1997
  Kniha přehledně zachycuje vývoj oboru od Gutenberga po současnou počítačovou technologii. Je doprovázena skvělým a rozsáhlým obrazovým materiálem. Obsahuje rady pro typografii na počítači. Text je ale bohužel velmi neprofesionálně přeložen.
 • Grafická úprava tiskovin. Kolektiv autorů. SPN Praha 1990
  Černá učebnice obsahuje dobře napsaný základ pro tvorbu různých tiskovin, klasifikaci tiskových písem ad.
 • Hlavsa Oldřich: Typografická písma latinková. Praha 1957, 1960
 • Hlavsa Oldřich: Typographia I, II, III. SNTL Praha 1976, 1981
  Skvělý a nepřekonaný typografický počin. Tři svazky detailních rozborů písem, ukázek mistrné typografie doprovázené čtivým a hluboce zasvěceným textem autora.
 • Kočička Pavel, Blažek Filip: Praktická typografie. ComputerPress Brno 2000
  Pravidla hladké a technické sazby v programech QuarkXPress a Adobe InDesign, sazba cizích jazyků, struktura počítačového písma, typografie na internetu, kapitola o českém jazyce, tvorba knih a akcidenčních tiskovin, množství příkladů a ilustrací, rozsáhlý seznam literatury. Navíc CD-ROM s kvalitními písmy, demoverzemi aplikací QuarkXPress a Adobe InDesign, utilitami pro správu písem, editorem písem a dalším softwarem pro PC/Mac.
 • Menhart Oldřich: Nauka o písmu. Praha 1954, 1971, 1974, 1977
  Učebnice dějin a tvorby vlastního písma doplněná množstvím ilustrací nakreslených autorem. Krásná publikace nezvyklého formátu.
 • Menhart Oldřich: Tvorba typografického písma. SPN Praha 1957
  Stručný nástin vývoje tiskového písma, detailní popis jednotlivých znaků latinky, základy tvorby vlastního písma, doplněno ilustracemi. Nepostradatelný pomocník pro tvůrce písem!
 • Muzika František: Krásné písmo ve vývoji latinky I, II. 1. vydání SNKLU Praha 1958, 1963
  Podrobné dějiny písma od prvopočátků do 60. let. Mimořádná publikace s nesčetnými ukázkami písem. Koho zajímá písmo a typografie, musí mít tyto svazky ve své knihovně.
 • Písmo ve výtvarné výchově. Kolektiv autorů. SPN Praha 1985
  Vznik a vývoj písma, zákonitosti textové kompozice, nácvik psaného písma, propagační grafika, techniky tisku — styk s tiskárnou, kniha a její úprava… Tolik z obsahu vysokoškolské učebnice.
 • Sazba I. Kolektiv autorů. SPN Praha 1984.
  Známá černá učebnice poskytuje asi nejlepší přehled pravidel pro sazbu. Tuto srozumitelně napsanou knihu by měl znát každý typograf.

Aktualizováno: 25. 9. 2009