O sazbě cizích jazyků

 • Fingl J.- Zahálka Fr.: Sazba cizích řečí. Technická přírička, Práce 1951
 • Fingl J.: O sazbě srbochorvatštiny a bulharštiny. Ročenka čs. knihtiskařů, 1935
 • Neznal R.: Sázíme azbuku a některé orientální řeči. Příloha Typografie, 1947
 • Pešek A.: Cizojazyčná sazba. Typografia 1973–1978
 • Podolský J.: Cizí jazyky v sazečově praksi. Typografia 1930
 • Wařeka, K. M.: O podstatě cizojazyčné sazby, zejména angličtiny. Ročenka čs. knihtiskařů, 1939
 • Zahálka František: Angličtina očima sazeče. Ročenka čs. knihtiskařů, 1947
 • Zahálka František: Latina a italština. Ročenka čs. knihtiskařů, 1937
 • Zahálka František: O polštině, luľické srbštině a slovinštině. Ročenka čs. knihtiskařů, 1936
 • Zahálka František: Sazba rumunská. Ročenka čs. knihtiskařů, 1941
 • Zahálka František: Španělština, katalánština, portugalština. Ročenka čs. knihtiskařů, 1940
 • Zahálka František: Řeč a písmo staroslověnské. Ročenka čs. knihtiskařů, 1953
 • Zahálka František: Sazba řečtiny staré i nové. Ročenka čs. knihtiskařů, 1932
 • Zahálka František: O sazbě hebrejštiny. Ročenka čs. knihtiskařů, 1931

Aktualizováno: 9. 9. 2009