Soutěže

Mezinárodní přehlídka absolventských prací

Časopis Typo zve všechny letošní absolventy designérských škol k účasti na mezinárodní přehlídce. Vybraní účastníci budou prezentováni v časopisech TYPO, 2+3D (PL) a Designum (SK) a jejich práce se stanou součástí putovní výstavy. Přihlášku je možné podat od 5. října do 30. listopadu.

Do přehlídky je možné poslat magisterské a bakalářské absolventské práce zahrnující jak široké spektrum grafického designu (2D), tak průmyslový design (3D), včetně návrhů textilu, oděvů, skla či keramiky, s výjimkou jedinečných uměleckých děl. Podmínkou je, aby práce byly obhájeny od 1. prosince 2009 do 30. listopadu 2010. Přihlášení je bezplatné.

Pro přihlášení je nutné vyplnit formulář na  www.graduationprojects.eu, nahrát maximálně 10 snímků ve formátu PDF nebo JPEG (v rozlišení cca 1600 × 1200 pixelů) a vyplnit popis práce v rozsahu do 2000 znaků.

Práce, které budou zveřejněny v jednotlivých časopisech a prezentovány na putovní výstavě, vybere porota složená po dvou zástupcích z redakcí každého z časopisů 2+3D, DesignumTYPO a jedním zástupcem Slezského zámku umění a podnikání v Cieszyně.

g-pro

Historie projektu

Absolventská práce, ať už magisterská nebo bakalářská, je výrazným momentem v životě designéra. Na jedné straně končí období studia, kdy práce vznikají pod dohledem odborníků, lektorů a profesorů, na straně druhé to znamená začátek samostatné designérské kariéry se vší odpovědností. V roce 2002 zorganizovali redaktoři polského čtvrtletníku 2+3D první přehlídku diplomových prací obhájených na polských katedrách designu, která byla obeslána 45 pracemi (22 z designu grafického a 23 z průmyslového). Každým rokem se počet přihlášek zvyšoval, až letos dosáhl 149 projektů (93 z designu grafického a 56 z průmyslového), což naznačuje přijetí této myšlenky a ocenění smyslu zveřejnit vybrané projekty na stránkách časopisu. Přehlídka byla od počátku zamýšlena jako pokus o porovnání úrovně vzdělávání na polských univerzitách a zároveň jako pomoc mladým designérům. Od roku 2005 byly ve spolupráci se Slezským zámkem umění a podnikání vybrané práce představeny na sérii výstav. Při pohledu na vývoj projektu a na úspěchy autorů, jejichž projekty byly prezentovány, lze jednoznačně říci, že přehlídka plní svůj účel. To jsou si vědomi i sami účastníci, pro které přehlídka nabízí cenný způsob propagace a šanci navázat profesionální kontakty.

Letos je akce poprvé organizována jako mezinárodní projekt, na kterém s polským časopisem 2+3D spolupracuje náš časopis TYPO a slovenský magazín Designum. Organizátoři navázali na úspěšnou spolupráci na projektu G4, který mapuje dění v oblasti designu v zemích visegrádské čtyřky, a rozhodli se věnovat další vydání právě Mezinárodní přehlídce absolventských projektů. Výběrová komise bude hodnotit přihlášené práce ve dvou kategoriích: grafický design (2D) a průmyslový design (3D). Komise nebude určovat pořadí vybraných návrhů a vybraní autoři nezískají žádné ocenění, neboť akce nemá povahu soutěže.

Další informace a přihlášku najdete na www.graduationprojects.eu.

1. 10. 2010 Filip Blažek
Sdílet na Twitter   Sdílet na Facebook   Sdílet na Del.icio.us

Komentáře (1)

Vložit komentář
Autor

Filip Blažek

Spoluzakladatel časopisu TYPO, grafický designér ve studiu Designiq, pedagog, spoluautor knihy Praktická typografie.