Soutěže

Mezinárodní přehlídka absolventských prací 2016

Opět zveme všechny letošní absolventy designérských škol k účasti na mezinárodní přehlídce. Vybraní účastníci budou prezentováni v odborných časopisech a blozích po celé Evropě. Přihlášku je možné podat do 30. října 2016.

Časopis 2+3D organizuje mezinárodní přehlídku nejlepších absolventských prací téměř od doby svého vzniku. Prvních osm přehlídek bylo organizováno pouze pro polské absolventy, následující čtyři ročníky byly pořádány ve spolupráci s českým časopisem Typo, maďarskou organizací Plusminus Visual Intelligence a slovenským sdružením 1977, tedy se zástupci zemí visegradské čtyřky (Maďarsko se do přehlídky zapojilo v roce 2011).

Jako každý rok budou vybrané projekty zveřejněné s kritickým komentářem na stránkách časopisů Font nebo 2+3D, na portálech našich partnerů a na webu Graduation Projects.

Bakalářské a magisterské práce absolventů na vysokých školách a univerzitách v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarska (popř. studentů z těchto zemí na zahraničních školách) je možné přihlásit do 30. října. Do přehlídky je možné poslat pouze práce, které byly obhájeny ve školním roce 2015/2016. Přihlášku a pravidla přehlídky najdete v češtině, slovenštině, polštině a maďarštině na www.graduationprojects.eu.

26. 10. 2016 Filip Blažek
Sdílet na Twitter   Sdílet na Facebook   Sdílet na Del.icio.us

Komentáře (7)

To vypadá zajímavě http://www.typo.cz

Jan
16. 1. 2020, 22:03

Pěkný:)

Litho https://www.litho.cz/nocni-svetla-c1
16. 2. 2020, 16:44

Budou ještě někdy nějaké články?

cesar https://www.instinktivne.cz
21. 2. 2020, 14:47

Автомобили и конструктора со стоянок и аукционов Японии, таможенное оформление и доставка через порт Находка. Тел +79910690694 WhatsApp

Все что нужно знать https://ceramicpanels.pp.ua/

Prestoncon https://ceramicpanels.pp.ua
19. 12. 2021, 17:36

Ahоϳǃ
Мožná jе můj vzkаz рřílіš kоnkrétní.
Mojе stаrší ѕеstra tu аlе nаšlа úžasnéhо mužе а maϳí ѕpolu ѕkvělý vztah, ale сo ϳá?
Jе mi 28 let, Кarinа, z Čеѕké republіky, umím také anglісky
А… je lepší tо říct hnеd. Jѕem bіѕexuál. Νеžárlím na jinоu žеnu… zvlášť když sе sроlu mіluϳеmе.
Aсh ano, vařím vеlmi сhutněǃ а mіluϳu nеϳеn vаřеní ;)
Jsеm оpravdоvá hоlka а hlеdám vážný a žhavý vztаh…
Каždoрádně můϳ рrofіl nаϳdеtе zde: http://spelripcelerijffec.tk/topic-46114/

KarinaTot spelripcelerijffec.tk/topic-46114
22. 12. 2022, 00:59

Hi!
Ι’vе nоtісеd that mаnу guyѕ prefеr rеgular girlѕ.
Ι aрplаude thе mеn оut thеre whо had thе bаllѕ to enϳоy thе lоve of manу wоmеn аnd chooѕе the one thаt hе knеw wоuld be his best frіend during the bumpу and crаzy thіng called lіfe.
Ι wаnted to bе that frіend, nоt ϳust a ѕtаble, rеlіable аnd bоring hоuѕеwife.
Ι am 27 yеarѕ оld, Аlеnа, frоm the Сzесh Republіс, knоw Engliѕh languagе also.
Anywaу, you cаn fіnd my рrоfіlе hеrе: http://ortorbu.tk/idi-44796/

Alenapaf ortorbu.tk/idi-44796
27. 8. 2023, 00:04

Vložit komentář
Autor

Filip Blažek

Spoluzakladatel časopisu TYPO, grafický designér ve studiu Designiq, pedagog, spoluautor knihy Praktická typografie.