Corporate design

Logo pražské ZOO a český grafický design

Aktuální soutěž na logo pražské ZOO ukazuje, že spojení nevhodně zadané soutěže a poroty, ve které nezasedne jediný odborník na vizuální komunikaci, vede k mizernému výsledku. Z pěti logotypů, které postoupily do finále, nelze zodpovědně vybrat jediný, který by vhodně reprezentoval tuto významnou pražskou instituci.

Než se pustím do hodnocení pětice vybraných značek, začnu trochu zeširoka. Úroveň běžné grafické produkce u nás je tristní. Denně jsme konfrontováni s bezduchými letáky, logotypy či časopisy. Není divu: čeští grafičtí designéři nemají potřebný rozhled, neboť je škola nedokázala připravit na výkon této profese, nenaučila je potřebě neustále se vzdělávat a zdokonalovat a neukázala jim, jak po ukončení studia postupovat. Reputaci oboru sice trvale zachraňuje několik špičkových designérů a studií, jenže školy každý rok vychrlí další stovky poloamatérů, kteří nízkými cenami, bleskurychlými termíny a nekvalitní prací přispívají k další vizuální degradaci světa, ve kterém žijeme.

Pohrdání grafickým designem ve smyslu „to si přece můžu udělat sám“ provází obor od první poloviny 90. let, kdy se do českých domácností a kanceláří vřítily počítače s nelegálně nainstalovanými grafickými programy. Vítězil ten, kdo nabídl nižší ceny. Situace se od té doby samozřejmě částečně změnila, obrovský skok kupředu nastal zejména v knižní úpravě; někteří vydavatelé produkují typograficky i polygraficky dokonalé publikace, ale pocit, že design může dělat každý, ve veřejnosti zůstal.

Dobří designéři bohužel dvacet let od revoluce žili zahleděni do svého světa a nesnažili se pro obor jako takový něco dělat. Práce bylo dost, zakázky se odmítaly, tak nač se snažit kultivovat vkus veřejnosti, nač za mizivý žold učit ve škole puberťáky, nač vydávat osvětové publikace. Kolik knížek o grafickém designu z pera českých autorů vyšlo v letech 1990 až 2010? Pokud vynecháme ročenky TDC nebo sbírky logotypů, tak dvě nebo tři? Nedávno založená Unie grafického designu se sice snaží o komunikaci s veřejností, ale bez většího počtu aktivních členů nemá moc šancí situaci rychle změnit.

Oblasti, ve kterých dnes český grafický design pokulhává, jsou zejména ty, které vyžadují mimořádně komplexní a koncepční přístup: corporate design, design periodik nebo design orientačních a informačních systémů. Ukazuje se, že české školství nedokáže studenty připravit k řešení zakázek se složitou a vzájemně provázanou strukturou, kde grafický design tvoří pouze jedno kolečko v rozsáhlém soukolí. Jedinou výjimkou je tvorba písma, kde se českým typografům daří držet laťku se světem a v určitých ohledech i udávat směr.

Zdá se, jako by se pedagogové i studenti podobných úkolů báli, a zdá se též, že to oběma stranám vyhovuje. Pedagog se obává prozradit před studenty, že nemá tušení, jakým směrem se corporate design ve světe ubírá, studenti zase nechtějí trávit hodiny přemýšlením, ale preferují úkol,  který bleskově upečou v počítači. Není divu, který světa znalý profesionál by šel učit za podmínek, které pedagogové u nás mají? Čest výjimkám! A tak se grafický design ve školách vesměs redukuje na estetizaci, kdy preferovány jsou „hezké“ práce, nebo se obrací do historie, kdy vrcholem tvorby je černobílé logo a ručně kreslený sociální plakát. Není divu, že absolventi středních (a některých vysokých) grafických škol těžce hledají uplatnění na trhu práce, když se jejich vzdělání zcela míjí s tím, co požadují grafická studia a reklamní agentury; mluvím z vlastní zkušenosti.

Jako častý návštěvník zahraničních konferencí o grafickém designu a jako jeden z porotců celoevropské soutěže European Design Awards mám nejen příležitost velmi pečlivě sledovat současný stav oboru, ale také konfrontovat svůj postoj s názory odborníků z nejrůznějších zemí světa. Z této perspektivy vidím propastný rozdíl mezi tím, jak je dnes chápán corporate design v zahraničí a u nás.

Corporate design - česká cesta

 1. Středobodem firemní identity je logotyp
 2. Logotyp musí mít černobílou verzi, musí být čitelný ve velikosti několika milimetrů a musí jít vyřezat z folií
 3. Logotyp musí mít jednu pevně danou formu, výjimečně několik variant uspořádání (na šířku, na výšku)
 4. Logotyp nesmí hýřit barvami, nesmí obsahovat žádné „efekty“, jako je průhlednost nebo lesk
 5. S výběrem barev ani písma se zbytečně dlouho netrápíme
 6. Do grafického manuálu patří hrníčky a propisky
 7. Po odevzdání manuálu se nadává, že klient do návrhu zasahuje a mění ho

Corporate design - evropská cesta

 1. Firemní identitu tvoří souhra jednotlivých prvků, kde grafický design (a tedy i logotyp) je jen jedním z řady elementů
 2. Logotyp může mít libovolnou podobu, pokud je zvolené řešení účelné a funkční
 3. Logotyp může „žít“, může být proměnlivý v závislosti na počasí, počtu studentů ve škole nebo aktuální divadelní hře
 4. Pokud nejsou technologická omezení, může být logo prostorové, průhledné, rozostřené či stínované…
 5. Volba firemních barev a písma je v rámci celku stejně důležitá jako logotyp
 6. Grafický manuál obsahuje ty objekty, které daná firma skutečně potřebuje a které pro její činnost mají nějaký význam, pro ostatní věci je dán obecný rámec
 7. Grafický manuál vzniká v dialogu s klientem, který se stává jeho spolutvůrcem

Podotýkám, že u nás existují designéři a studia, jejichž práce jsou srovnatelné se špičkovou tvorbou v zahraničí, kteří o své práci přemýšlí a kteří se nebojí experimentovat nebo procházet neprobádanými cestami; ostatně o tom svědčí i ocenění, která za svou práci získávají například v soutěžích ED Awards nebo Type Directors Club. Jen jich je málo.

ZOO Praha

Tímto se konečně dostávám k ZOO Praha, která se již podruhé snaží najít nové logo jako náhradu za corporate design Michala Cihláře. A to je kámen úrazu. Identita zoologické zahrady od Cihláře nebyla postavena na logu, ale na osobitém stylu vynikajících linorytových grafik. Kdyby se v době cihlářovské identity vedení ZOO rozhodlo úplně přestat používat logo, na identitě instituce by to nic nezměnilo. Identita byla natolik komplexní a silná, že stačilo vidět nápis v charakteristickém řezaném písmu nebo kus linorytu papouška, a asociace byla jasná.

Jak dopadne volba nového loga pro pražskou ZOO, je jasné už teď: blbě. Z pěti postoupivších návrhů je patrné, že silná identita, která by dokázala šlapat Cihlářově linorytům na paty, se nekoná. Nebudu si v hodnocení brát servítky; pokud se má náš obor někam posunout, neměli bychom si mazat med kolem huby, ale měli bychom si umět kriticky hodnotit naše práce.

SFO396321_logo_Jan_Kubes_2A

Logo Jana Kubeše je po řemeslné stránce bez problému. Je to takové poctivé české logo z roku 1982. Jenže co dál? Kde je nápad? Lze na tomto logu postavit identitu pražské ZOO jinou než zoufale nudnou? Mimochodem, je rok 2011 a Škoda 120 LE už není zrovna v kursu.

SFO396323_a_Tomas_Muller_2_zoo_praha_yt_4C_poz

Jaroslav a Tomáš Müllerovi navrhli výrazně geometricky stylizované logo, ale nějak se nedokázali poprat s kompozicí. Obávám se, že řada detailů v tomto logu prozrazuje nedostatečnou zkušenost autorů. Podivné je prostrkání písmen PRAHA, znepokojující je umístění tohoto slova pod ZOO. Je na střed? Není na střed? A volba písma Kabel snad ani nepotřebuje komentář. To jsem zvědavý, jak by vypadaly tiskoviny. Jestli by se propadly do pouťové estetiky a byly sázené Kabelem, nebo jestli by se autorům podařilo najít nějaké písmo, které by se s Kabelem snášelo a celek působil současným dojmem. Pochybuju.

SFO396325_logo_Josef_Plihal_CMYK_tisk

Suverénně nejhorší logo z pěti finalistů je pochopitelně preferované v diváckém hlasování na iDNES. Tím se ovšem netrápím, Standa Gross byl svého času jeden z nejoblíbenějších politiků. Banalita s mizernou typografií. Vsadím se, že ona „ruční“ kresba vznikla v počítači. Ubohé, pravděpodobně freewarové písmo, švihovka ve stylu 90. let, jenže tehdy ji dělali lidé, kteří se štětcem uměli. Návrhem Josefa Plíhala se dále nebudu zabývat, škoda času.

SFO39632a_logo_Stefan_Melo_navrh2

Návrhu, jehož autorem je Štefan Meľo, bohužel nerozumím. Nevyvolává ve mě žádné asociace spojené se ZOO. Vidím brýle, nekonečno, komiksovou bublinu, nějakou hru; podle komentáře ředitele ZOO Miroslava Bobka na webu této instituce prý jde o slona. Sorry, mně tento návrh neoslovil, i když možná jde o torzo nějakého komplexnějšího návrhu, těžko říci.

SFO39635c_new_logo

Nebýt časopisu National Geographic, který má v logu čtyřúhelník žlutý, nebo sportovní firmy Hudy Sport, jejíž čtyřúhelník používá dokonce velmi podobný odstín zelené, mohlo by se jednat o dobrý koncept. Jenže my tu časopis National Geographic máme a logo Hudy Sport září na více než 30 prodejnách v ČR, škoda. Autorem návrhu je Štěpán Kotrba.

Moc této soutěži nerozumím. 8. prosince 2009 prohlásil v rozhovoru pro MF DNES ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek: Zoo nutně nové logo potřebuje […] Spíš než veřejná soutěž by se mi v této věci jevilo vhodnější oslovit vytipované výtvarníky (zvýraznil autor). Proč tedy 19. ledna vyhlašuje ZOO veřejnou soutěž na logo, které bude ke všemu hodnotit komise, ve které nebude ani jeden odborník na corporate design?

Že lze nalézt silný vizuální koncept pro pražskou ZOO dokazuje například návrh Ivy Návojské Pechmanové ze studia Pinxit. Přestože mám k jejímu dílu drobné výhrady, Ivin koncept výrazně převyšuje všechny finalisty. Proč? Protože porota nebyla kompetentní.

Návrhy, které nepostoupily do závěrečného výběru a z nichž jsou některé zveřejňovány na blogu časopisu Font, bohužel dokládají má úvodní slova o nízké úrovni běžného českého designu. Převažuje estetika 80. a počátku 90. let, formální přístup je zcela nadřazen myšlence a poselství.

Doporučuji panu řediteli Miroslavu Bobkovi (a v tomto duchu mu píšu osobní dopis), aby se odvážně rozhodl soutěž ukončit bez vyhlášení vítěze a vrátil se k plánu z prosince 2009. Pražská ZOO si — podobně jako další významné instituce — zaslouží kvalitní, originální a funkční komplexní corporate design, který osloví nejen české, ale i zahraniční návštěvníky a přiměje je k návštěvě této pozoruhodné zoologické zahrady. Navštívil jsem desítky ZOO u nás, v Evropě i na dalších kontinentech, a pražská ZOO patří podle mého názoru mezi ty nejlepší. Je škoda jí ublížit špatným logem.

26. 2. 2011 Filip Blažek
Sdílet na Twitter   Sdílet na Facebook   Sdílet na Del.icio.us

Komentáře (45)

Potlesk panu Blažkovi za komentář k šaškárně, která se převlékla za soutěž na logo pražské zoo… nemám co dodat — maximálně pár citoslovců a vulgarismů, ale nechám si je pro sebe…

Marmy marmy.net
26. 2. 2011, 22:18

pan bobek by mohl používat všechna loga z došlých návrhů –najednou, nechat si je natisknout na samolepky a podle nálady, nebo rozlosování Paní sekretářkou, je vylepovat na různé tiskoviny..

vaclav havlicek advancedesign.org
26. 2. 2011, 22:58

Tesat tesat tyto slova, a hlásat je po celém státě!

Vít Wodák vitt86.cz
26. 2. 2011, 23:13

„hrníčky a propisky“

1. autory vybraných značek jsou jednotlivci – kde jsou (ve výsledcích) velká studia a reklamní agentury? nebyla pro ně soutěž na vizuál pro největší zoo v ČR dost atraktivní?

2. celé mi to připomíná i další veřejné soutěže, jako na loga krajů nebo měst: vybraná loga jsou většinou od jednotlivců a akademických maířů na volné noze –> následuje kritika na fontu nebo na typo.cz –> diskuse –> nadávky / chválení / nadávání na amatéry / nadávání na profesionály –> jsme tam kde jsme byli a daly by se najít i další typické rysy veřejných soutěží, trochu se to točí v kruhu, nestojí to za nějaký menší průzkum?

3. podle mě tahle soutěž ukazuje, kdo se těchto soutěží účastní a jak dlouhodobě nízká je kvalita toho, co jsem si pro sebe pojmenoval „každodenní“ nebo „všední“ grafika – je to obal na čaj, zoo, bazén, kraj nebo úřad.
kritický rozbor se zde snadno může stát pastí – je vůbec možné změnit všední český den jinak než předěláním celé společnosti naráz? není tahle snaha cestou zpátky, nebo někam úplně jinam?

4.ano, problém s nepochopením přístupu k CID je asi i ve školách – pamatuju si, jak vypadaly vystavené výsledky studentské soutěže o nové logo DUMB (asi největší soubor čistě studentských prací z celé ČR, který jsem za poslední dobu viděl) – spousta prací byla jako pro továrnu na šroubky, včetně hrníčků a propisek, a to se jednalo o uměleckou instituci, čili pro studenty něco jako zakázku snů, ne?

shrnuto: přestože jsem si to pojmenoval, pořád nechápu, jaktože mají všední čeští designéři tak malý rozhled a pravděpodobně i nízkou snahu se vzdělávat, když existuje internet, UGD se svými semináři, Bienále Brno, výstavy, spousta zahraničních a několik českých časopisů na tohle téma.. atd.
proč je ten každodenní design tak nudný a šedivý, a proč se tak podobá tomu, co známe z 80. a 90. let?

nevypovídá to nakonec všechno o tom, že „za všechno může čas“ a že ho budeme potřebovat trochu víc, než se původně čekalo?

Filip Dedic
27. 2. 2011, 00:15

Jednou nebo dvakrate jsem hovoril s panem Bobkem a to mi stacilo, takze se nicemu nedivim… uprime si myslim a doufam, ze brzy dojede…

Nick Zipper nickzipper.com
27. 2. 2011, 00:16

Logotyp Jana Kubeše je mi zvláštním způsobem sympatické, připomíná mi totiž identitu knižních vydavatelství z dob, kdy jsem ještě četl dětské knihy. Takže vaše určení doby, ve které měl být logotyp vytvořen aby splňoval parametr současnosti, nebo ještě lépe, nadčasovosti, je myslím správné. Tímto nijak neobhajuji aplikaci estetiky 80. a počátku 90. let, pouze vyjadřuji své výhradně subjektivní dojmy. To je pouze malé potěšení s nádechem nostalgie pro mne, avšak žel pro Vás, Stefan Sagmeister není čech a do této soutěže nepřihlásil :)

Radomil Martinec radomil.cz
27. 2. 2011, 00:26

Mám velkou představivost, ale vybrana loga která postoupila si nedokážu představit aplikované nad vstupní bránou zoo (nebo piktogramy zvířat atd.atd.). Nějak tomu výběru opravdu nerozumím — Štěpán Kotrba, Jaroslav a Tomáš Müllerovi používají stejný font v názvu Praha — prostě ty loga jsou si podobné i stejná zelená– to mě příjde zvláštní … a taky, že za krátkou dobu z těch mnoha návrhů bylo vybráno 5 log — a 3 z nich jsou si podbné-. Doufám, že se nebude používat žádné z 5log-a jak píše Filip-„je škoda ublížit špatným logem“.

vera maresova vgrafik.cz
27. 2. 2011, 02:13

Trefa do černého. Především úvod by se dal použít i na další obory spojené s uměním a kumštem ( architektura, průmyslový design).
Ohledně ZOO — naprostý souhlas. je to trapné a píše se rok 2011!
Možná by bylo dobré poslat to také někam na Magistrát HLMP — ty jsou zřizovatelem ZOO ( ale nevím kdo to má teď na starosti po velké rošádě:)
Vzhledem k významu pražské ZOO v celosvětovém měřítku ( v žebříčku mezi 1. desítkou na světě) si tohle nemůžou dovolit! Díky.

Radek Horyna
27. 2. 2011, 10:00

gratulace, první celkový pohled na „problém“, souhlas naprostý, zmíněná Iva je skvělá… škoda. Měn nevadí, že je žlutý čtverec na NG,spíš není vidět, jak by se s ím dál pracovalo.…

Jan Kasl jankasl.cz
27. 2. 2011, 10:10

Myslim si ze pekne napisany clanok a hlavne pravdivy..Uplne suhlasim. Bohuzial design na Slovensku je v podstate na tom rovnako..Ci uz sme tu mali volby alebo komunalne volby strasne sucho boli zvladnute alebo povedal by som skor odflaknute kampane..Vsetko je to o rodinkarstve do lepsieho dizajnu ludia nezainvestuju lebo im to pride velmi drahe a lacny grafik na to nema aby spravil dieru do sveta. Som z vychodu a tu je to o to tazsie sa presadit a posunut kvalitu klientovi..o nejakom logomanuale alebo nebodaj designmanuale ani nemoze byt reci. Klient proste povie
a na co mi to je?..Dalo by sa o tom pisat este dlho ale je to zbytocne. Do sutaze ZOO Praha som sa ani preto nezapojil lebo nemalo by to vyznam. Kedze mam uz za sebou nejake sutaze a stale sa to skoncilo na hovno.Jedine co mi vyslo ako verejna sutaz bolo logo k projektu 20ers.Peace

CMdesigns
27. 2. 2011, 11:25

Proč vůbec chtějí nové logo? Stará grafická identita ZOO mi přišla v pořádku. Grafický návrh Ivy Návojské Pechmanové se mi sice příliš nelíbí, ale jako jediný udává nějakou ucelenou formu, kterou si dovedu v ZOO představit.

Miro Hrončok hroncok.cz
27. 2. 2011, 13:04

Domnívám se, že návrh Štefana Meľa by měl zobrazovat slona, aspoň mi to tedy tak na první pohled připadá.

Michaela Vorlová
27. 2. 2011, 14:38

moc dobre napsane, jen bych situaci nehazel jen na lidi, kteri vylezou ze skol — podle me za soucasnou situaci muzou prave lide, kteri si mysli, ze grafice velmi rozumi a pritom maji sotva nejakou vysokou skolu — cimz nechci rict, ze clovek studujici vysokou je automaticky dobry grafik — skola ho muze jen priucit, talent skola nenauci — o to vic boli to mnozstvi „profesionalu“ bez talentu, kteri zde vytvari naprostou vetsinu veci

Garcy garcy.net
27. 2. 2011, 14:53

Často od profesionálů čítávám stesky na úroveň školní výuky. Ta má k ideálu samozřejmě daleko. Ale mistři zapomínají na to, že mezi mistrem a učedníkem stál vždycky tovaryš. Je obor, ve kterém jsou mistry tak jednoduchý, že by škola měla produkovat hotové odborníky v daném oboru? Nebo se prostě musí smířit s tím, že z absolventa školy mistra vychovají?

Jiří Bureš www,jiribures.cz
27. 2. 2011, 15:11

Situaci na středních a vysokých grafických školách mám možnost sledovat (s malými přestávkami) posledních čtrnáct let. Možná to bude znít hodně tvrdě, ale někdy se mi zdá, že odborné školy jsou odkladištěm pro neúspěšné regionální výtvarníky. Ne designéry, ale výtvarníky — malíře a lidi z volné grafiky nebo zběhy z jiných oborů. Většinou sice mají nějakou zkušenost s grafickým designem, ale na úrovni, která nepřevyšuje obecný průměr naší země. Zajímalo by mě, jakým způsobem se vybírají vedoucí oboru/ateliéru a proč jen málokde jsou lidé, za kterými je vidět kus práce a zkušenosti. Řada z pedagogů má nějaký postgraduální titul, ale pro studenty ani veřejnost to žádný efekt nemá — ti lidé nikde nepublikují a nic zajímavého nad rámec své profese (konzultace v ateliéru) nedělají. Odborné časopisy tu vydávají nadšenci, kteří třeba vůbec nestudovali vysokou školu grafického směru, ale díky svému nadšení a zájmu se vyšvihli vysoko nad lidi usilující o zářnou akademickou dráhu. Studenti jsou odkázaní na samostudium. Na vysoké škole to někteří zvládají, na střední škole skoro vůbec. Mizivé procento absolventů se po škole prosadí.

Jsem moc rád, že jsi tenhle rozbor napsal, Filipe. A myslím, že by se měla znovu a znovu vypíchnout nejdůležitější myšlenka textu — propatný rozdíl mezi logem a corporate identity. Dlouhotrvající popularita řešení Michala Cihláře vychází z toho, že Cihlář vytvořil ucelený vizuální styl Zoo, nikoliv jen logo-obrázek, který se přilípne na bránu nebo plakát, aby se vedení mělo čím chlubit. Jeho logo je průměrné a samo o sobě by neznamenalo nic. Síla identity pražské ZOO vychází z té šťastné události (či náhody), že spolupráce s výtvarníkem trvala dost dlouho na to, aby autor dokázal sám a vlastníma rukama obstarat veškerý linorytovo-grafický servis a vtiskl instituci originální tvář. To se málokdy podaří. A místo toho, aby se hledal způsob, jak linoryty nahradit jiným silným konceptem, který vydrží deset nebo patnáct let, vyhlašují se nesmyslné soutěže s nekompetentní porotou a zcela neujasněnou představou o výsledku. Hledá se logo, jakási náboženská ikona, ke které se bude vedení zoo chodit klanět, ale všem ostatním bude úplně fuk, protože nepřinese lepší orientaci v zahradě ani novou kvalitu. Finální výběr neukazuje nic jiného než osobní preference vedení, nezkušenost a bezradnost. Pražská zoo měla jedinečnou příležitost obrátit list, místo toho se teď rochní v tuctových omalovánkách. A jenom těžko najde sílu přiznat vlastní chybu — že ta soutěž je už od začátku vyhlášená špatně a za stávajících podmínek a složení poroty nepřinese dobrý výsledek.

Martin Pecina fleuron.cz
27. 2. 2011, 15:33

- je to celé jako zlý sen–

Níže pár slov k logům (doufám tedy že to psal on)- Miroslava Bobka, ředitel Zoo Praha

http://www.zoopraha.cz/cs/o-zoo/novinky/logo-pro-prazskou-zoo_4002278

vera maresova vgrafik.cz
27. 2. 2011, 19:39

Poznámka — vy nevidíte slona? Hmm, pak pouze potvrzujete, že pojem „odborník designu“ je v tak subjektivní disciplíně stejně absurdní pojem jako „geniální blondýna“.

Kaligrafik Marek
27. 2. 2011, 20:49

A co takhle zaplatit autorovi stávajícího designu a na nový se vykašlat? Ten stávající ještě pár desítek let klidně vydrží.

A když je pryč ředitel Fake, tak by se mohlo s jednáním začít s čistým stolem, ne?

Martin Soušek
27. 2. 2011, 22:29

Věro, díky za link na proslov od pana Bobka k logům Zoo Praha. Takhle silnou kávu jsem teda po ránu nečekal :) Myslím, že je to celé jednodušší, než se zdá. Studio či grafik, který si váží svého času a sil se nepouští do soutěže, kde jediný schopný porotce (Petr Babák) je náhradníkem. Já osobně jsem takovou plejádu impotentních návrhů čekal. Předpokládám, že za pár let, možná s novým ředitelem, se bude zas celá etuda opakovat.

Miroslav Roubíček colmo.cz
28. 2. 2011, 11:32

Vašim výtkám naprosto rozumím a souhlasím. Jen mě zajímá, zda autor hodlá pustit článek do příslušných médií (pokud jste to už udělal, omluva) aby se veřejnost dozvěděla, co vám leží na srdci. Jinak mi ta diskuse připadá bezpředmětná. Obvzláště taky ve vzathu k ambicím UGD.

Kateřina Nováčková
28. 2. 2011, 12:47

@Kateřina Nováčková — Veřejnosti je tato problematika zcela ukradená. Design se přece dělá sám, a to většinou na počítači, který zvládne většinu práce za designéra, a kde je dále skladován v podobě nul a jedniček, tudíž nemá žádnou hodnotu. :)

Radomil Martinec
28. 2. 2011, 13:39

Vypichl bych vetu z komentu Miroslava Roubicka: „Studio či grafik, který si váží svého času a sil, se nepouští do soutěže, kde jediný schopný porotce (Petr Babák) je náhradníkem.“ A je jen usmevne, jmenovana Vera se tohoto pochybneho vyber. rizeni ucastnila take ;-)

April Crenshaw
28. 2. 2011, 15:01

Byl jsem v šoku, když jsem viděl práce vybrané do druhého kola.

Šimon Sedláček
28. 2. 2011, 15:03

Když jsem si na Fontu prohlédl loga, co nepostoupila, vlastně jsem musel přiznat, že komise vybrala ta nejlepší. Bohužel strašná jsou ta, co neprošla, i ta, co prošla… :(

Jakub Krč
28. 2. 2011, 21:35

Cihlář je nedosažitelný,Plíhal aspoň ovládá svůj kreslící program dle svých představ a předvedl co chtěl a současnost je opilá

Fred Sator
1. 3. 2011, 13:52

Ó… neuvěřitelné, jak mizernou úroveň celá soutěž má. Zcela souhlasím s příspěvkem Jakuba Krče. Když uvážím, že existují grafici, kteří si možná na takový úkol ani netroufli… Výsledkem výběru jsou jen jinak bídná loga, naprosto nepředstavitelná jako vážně míněný způsob komunikaci s veřejností. Ovšem veřejnost bývá často blbá, takže to vlastně ani tak nevadí.

Jiří Hudec
1. 3. 2011, 13:58

luxus

Blažek na hrad!

._. skakala.cz
1. 3. 2011, 14:00

Pecina: Martine to co jsi napsal ohledně kvality lidí studujících na vysokých uměleckých školách (odborné školy jsou odkladištěm pro neúspěšné regionální výtvarníky. Ne designéry, ale výtvarníky — malíře a lidi z volné grafiky nebo zběhy z jiných oborů. Většinou sice mají nějakou zkušenost s grafickým designem, ale na úrovni, která nepřevyšuje obecný průměr naší země) mě jednak překvapuje a jednak zaráží.
Asi by bylo na místě konkrétně pojmenovat o jakých lidech to mluvíš, jména, jejich profesory, a školy a případně i doložit studijnímy výsledky. A já ti hned obratem doložím stejný počet studentů kteří jsou nadprůměrní a vyjímeční. Tenhle tvůj soud moc nechápu. Obecně mě to připomíná to handrkování určité části lidí kolem UGD (především zakládající členové bez titulů a vzdělání v oboru, kterému se snaží diktovat podmínky) versus určitá skupina absolventů nebo studentů vysokých škol (kteří sice tituly mají a mají za sebou kvalitní relaizace ale o diktování podmínek jim evidetně nejde). Já tomu nerozumím. Po každé se zde z pro mě nepochopitelného důvodu ty, nebo Ondřej Kafka nějak otře o sudenty. Pak se připojí Garcy který se cítí dotčeně. Každá podobná debata sklouzne do tohohle odpadu.

Osobně si myslím k celé soutěži jedinou věc. To že soutěž byla špatně vypsána se dalo poznat hned od začátku. Věděli jsme to všichni. V tu chvíli nevidím jediný důvod se na tom jako soutěžící podílet. Dokud budou mezi námi, třeba i kvalitní designéři, kteří budou ochotni se do takovýchto soutěží zapojit, budou i tyto soutěže vyhlašovány.

Lukáš Veverka parasite.cz
1. 3. 2011, 18:48

Je převelká škoda, že v porotě nebyl Petr Babák.
To že jsem se účastnila soutěže, tak jsem doufala, že Zoo Praha je poučena z předešlého neuspěšného
zadání soutěže– no a skutečnost je ta– že jsem poučena já :)

vera maresova vgrafik.cz
1. 3. 2011, 18:53

„Sudenty“ jsou samozřejmě překlep, mělo tam být „studenty“.

No a ještě možný závěr. Celá ta situace kolem ZOO je v pořádku.
Reflektuje to naprosto přesně stav který tu máme.

Situace se opakuje a bude opakovat při každé další soutěži, kterou budou organizovat nekompetentní lidé.

Ale nadávat na pana šéfa ZOO nebo na pana šéfa NTM atd. mě vždy připadalo jako do nebe volající hloupost, nebo přinejmenším zbytečnost. Dokud my osobně, designéři, budeme do takto vypsaných soutěží vstupovat, parazitovat takto na nevědomosti manažerů a zneužívat jejich neznalost, tak takovéto soutěže budou dále vypisovány.

Lukáš Veverka parasite.cz
1. 3. 2011, 19:05

- záleží jak k tomu kdo zodpovědně přistupuje–
realita je taková, že tyto soutěže se budou vypisovat pořád– protože jsme v České republice.
Veverka, Pecina, Blažek a ti ostatní — to nezměníme -

vera maresova vgrafik.cz
1. 3. 2011, 19:33

Lukáši, obávám se, že celý tvůj příspěvek je úplně mimo, protože Martin nepíše o studentech, ale o lidech, kteří na školách učí! Já mu v tomto ohledu musím dát za pravdu, situace na většině odborných škol (středních, vyšších, vysokých), se kterými jsem nějakým způsobem měl něco do činění, je opravdu zoufalá. O to víc mě těší, že se najdou studenti, co se nenechají odradit, vzdělávají se jinde, kupují si knihy, cestují, chodí na stáže. Jejich práce pak z průměru spolužáků zcela vyčnívají.

Studenti nemohou za to, že dobří designéři vesměs nechtějí nebo neumějí učit. Pokud bys četl pozorně, zmiňuji to ve svém textu. Nezlobím se proto, že se studenti účastní blbě vyhlášených soutěží, nevadí mi, že nemají dostatek sebekritiky. Jejich pedagogové zřejmě podobné soutěže také obesílají podprůměrnými značkami.

Myslím si, že celá diskuse o identitě pražské ZOO, která probíhá tady a na blogu Fontu, má obrovský význam, neboť může právě mnoha lidem otevřít oči. Škoda je, že až na pár výjimek jsou ty přihlášené práce hluboce podprůměrné, ale i to o něčem svědčí, jak píšeš. Mimochodem, nadávat na ředitele NTM bylo zcela oprávněné, protože to byl zkorumpovanej darebák a bezostyšnej lhář, ale nevšiml jsem si, že by tu někdo nadával na pana Bobka. Mám pocit, že debata je poměrně věcná, ostatně pan Bobek mi na můj mail vstřícně odpověděl.

Filip Blažek designiq.cz
1. 3. 2011, 20:55

Lukáši, špatně čteš. Reaguji na Filipův text ohledně výuky grafického designu a mluvím o lidech, kteří učí na školách. Kdybych tady teď začal vyjmenovávat konkrétní lidi a konkrétní školy, tak docílím za prvé toho, že se dotyční urazí, a za druhé debata sklouzne na osobní úroveň. Ale my se tady teď bavíme o výuce a kvalitě grafického designu v ČR a také o jedné z řady nepovedených soutěží, se kterými se roztrhl pytel.

Napsal jsem, že mizivé procento absolventů se prosadí, a stojím si za tím. Nedokážu spočítat, kolik absolventů středních, vyšších a vysokých škol každý rok ukončí studium grafického designu… ale určitě jich bude aspoň sto. O kolika z nich se člověk dozví, kolik z nich produkuje kvalitní design? Čas od času někdo zazáří, třeba už na škole, třeba pět let po škole. Ale jsou to jednotlivci. A to určitě s (ne)kvalitou výuky dost souvisí.

Ale tato diskuse je primárně o Zoo. Bohužel si myslím, že se vždycky najde dost lidí, kteří se zúčastní jakkoliv blbě vypsané soutěže. To nezměníme. Ale doufám, že si zadavatelé uvědomí, že toto není cesta, která vede k dobrému výsledku. Nekvalita drtivé většiny zaslaných prací by měla být pro vyhlašovatele jasným varováním a ponaučením. Oni bohužel zatím mají dojem, že i bez designéra v porotě vyberou dobré logo a založí na něm vizuální styl. No, hodně štěstí…

Martin Pecina fleuron.cz
1. 3. 2011, 21:37

Pravda, četl jsem to blbě, nutno přiznat a omluva. Jsem v nemocnici a četl jsem to hodně rychle.

Lukáš Veverka parasite.cz
2. 3. 2011, 00:35

Co se týče mé účasti v soutěži, měl jsem to stejně, jak píše Věrka výše. Rád bych věděl, jak má tedy vypadat dobře vypsaná soutěž. Víte to někdo? Největší problém vidím v neodbornosti poroty. Krom toho jsem také měl skoro až pocit u některých návrhů postoupivších do 2. kola, že za jejich výběrem se skrývá jakési „bratříčkování“ autora a jednoho z členů komise.

Šimon Sedláček
2. 3. 2011, 11:15

Součastné návrhy jsou tragické!!!

Lukas Hron
7. 3. 2011, 13:38

Neodpustím si tento příspěvek, čímž chci reagovat na komentář autora článku k návrhu Josefa Plíhala a zbytečnému dodatku ohledně iDNES: Návrh není tak špatný, jak se zdá, byť fonty jsou mimo mísu. Rozpoznání skicy zvířete mi chvíli trvalo a doporučil bych její zjednodušení a změnu barevnosti (kůň to není, takže barevnost jako ostatně i tahy štětcem směřovat spíš k zebře). Osobně ten návrh alespoň co se týče pracnosti a „poctivosti“ považuji za nejlepší! Už taky proto, že návrh Jana Kubeše (jako druhý „zvířecí“) přeci jen vykazuje známky starých dřevěných hraček a tak trochu i reklam z let 1940 plus mínus.

Petr Pecháček
4. 5. 2011, 20:35

Skvelý článok, autor článku napísal pravdu. Ale nesúhlasím na 100% s jednou vetou a to:

3. Logotyp může „žít“, může být proměnlivý v závislosti na počasí, počtu studentů ve škole nebo aktuální divadelní hře

Vezmime si logo firmy Coca Cola (jednoznačne skvelé logo) mení sa? nie…mení sa len prostredie v ktorom je podávané. Preto by som do tohto bodu doplnil že je to závislé aj od toho o aké logo ide a akú funkciu má plniť.…
Plne súhlasím s vyhlásením, že sa dnes ľudia v dizajne (či už DTP študiach a pod.) veľmi netrápia typografiou ako takou. Ale aj tu platí: česť výnimkam.

toľko môj názor.

Tomáš Galajda
15. 6. 2011, 13:36

Pane Galajdo, naše názory nejsou v rozporu. Bohužel si toho mnoho lidí nevšimlo, ale já nepíšu, že logo MUSÍ být živé, ale že MŮŽE být živé. A to je obrovský rozdíl. Zahrnuji tak Coca-Colu i AOL.

Filip Blažek
25. 6. 2011, 16:32

„Po odevzdání manuálu se nadává…“ nevím proč to sem píšu, ale filipe, co bylo poselstvím textu? „je to u nás špatný, jinde (západ) je to dobrý…“? nevím, předpokládá to nějaký kritéria, který se nijak nevysvětlují, pak je to trochu banální. co se to pokusit interpetovat? podle mě „současnej stav“ u nás má dost pozitiv a „z něčeho vychází“. a fakt mě zajímá si o tom něco přečíst… bych se vysral na soudy, ty jsou předpokládatelný (jak +, tak -). dík

mic.
15. 7. 2011, 20:15

Velice zajimavy clanek. Vyber log je velice spatna, naprosto nechapu ktery pitomci to vybrali.

petra blahova
16. 10. 2011, 18:50

A ruku na srdce ten prezentovaný návrh onoho renomovaného studia vám přijde dobrý?
Podle mého teda děs běs.

Radu
25. 4. 2012, 15:54

Vložit komentář
Autor

Filip Blažek

Spoluzakladatel časopisu TYPO, grafický designér ve studiu Designiq, pedagog, spoluautor knihy Praktická typografie.