Vzdělávání

TypeTalks 3

Symposium TypeTalks se svým třetím ročníkem vrací zpět domů, do Brna! Od 6. do 7. září 2013 můžete očekávat skvělou atmosféru, malou akci, mnoho přátelských kolegů a skvělé přednášející, kteří mají co říct.

Celodenní sérii klasických přednášek bude předcházet ultrademokratický večer extrakrátkých prezentací (viz TypeShorts™) a workshop zaměřený na informační design. Konference je mezinárodní a většina přednášejících bude mluvit anglicky.

TypeTalks nejsou konferencí jen pro písmaře a typografy, hovoří o písmu z pohledu různých oborů, a tak si na své příjdou, jak grafičtí a weboví designeři, tak historici umění či programátoři.

TypeTalks_2013_typocz_1

PROGRAM SYMPOSIA

1. den, pátek, 6. září, Kabaret Špaček
Večer extrakrátkých prezentací TypeShorts™

2. den, sobota, 7. září, Uměleckoprůmyslové muzeum
Přednášky TypeTalks

Ben Mitchell (GB) pohovoří o svojí práci na digitalizaci pozapomenutého písma jehož název nám prozatím nechce prozradit.

Historička umění Sonia de Puineuf (FR/SK) přednese studii o Zdeňku Rossmannovi, významném a nedoceněném zástupci československého modernismu.

Goran Patlejch je Srb žijící v Praze. Posledních pět let jako jeden z mála zachycuje to, co mnozí z nás míjí bez povšimnutí – zašlou slávu nápisů ve veřejném prostoru.

Prof. Radoslav Večerka (CZ) se zabývá především staroslověnštinou, slovanskou srovnávací jazykovědou a dějinami slavistiky a pro nás přednese referát o původu a grafickém charakteru hlaholice.

Jasso Lamberg (FI/DE/GB) je informační grafik s bohatou zkušeností z novinového prostředí, který dokončuje PhD studia na Univerzitě v Readingu. Promluví o tom jaká typografie vytváří bulvár a jaká seriozní deník a co přesně odlišuje různé novinové žánry.

Známá písmařka a grafická designérka Laura Meseguer (ES) bude mluvit nejen o vlastních projektech, ale  především o spolupráci se svými kolegy a o workshopech, které organizuje.

Písmař Claus Eggers Sørensen (DK/NL) je jak absolventem Rietveldu, tak Univerzity v Readingu. Zaměřuje se na proměnu tradiční typografie při použití na obrazovkách počítačů, tabletů či elektronických čteček a na omezení těchto nových médií.

Holandský typograf a designér Erik van Blokland vyučuje na královské akademii v Haagu a je polovinou dua Letterror, které proslulo svými koncepčními experimenty s písmem a generovanou typografií. Bude mluvit o optických omezeních a programování v typografickém designu.

Více informací na webových stránkách sympozia: http://typetalks.org

WORKSHOPINFORMAČNÍM DESIGNU

Sympozium bude předcházet třídenní workshop zaměřený na informační design. Povede ho vynikající finský designér Jasso Lamberg v termínu 4. až 6. září. Uzávěrka přihlášek je do konce června!

Více informací o workshopu najdete na: http://typetalks.org/Symposium2013/Workshop.html

18. 6. 2013 redakce
Sdílet na Twitter   Sdílet na Facebook   Sdílet na Del.icio.us

Komentáře (0)

Vložit komentář