Soutěže

Mezinárodní přehlídka absolventských prací IV

Časopis Typo již počtvrté zve všechny letošní absolventy designérských škol k účasti na mezinárodní přehlídce. Vybraní účastníci budou prezentováni v časopisech Font, 2+3D (PL), popřípadě i na výstavě. Přihlášku je možné podat do 30. listopadu.

Časopis 2+3D organizuje mezinárodní přehlídku nejlepších absolventských prací téměř od doby svého vzniku. Prvních osm přehlídek bylo organizováno pouze pro polské absolventy, následující tři ročníky byly pořádány ve spolupráci s českým časopisem Typo, maďarskou organizací Plusminus Visual Intelligence a slovenským sdružením 1977, tedy se zástupci zemí visegradské čtyřky (Maďarsko se do přehlídky zapojilo v roce 2011). Během 11 let existence přehlídky bylo vybráno 282 prací od 284 absolventů (dvě práce byly týmové), poměru žen k mužům činil 151 ku 133 a v poměru 79 ku 37 v posledních třech letech převažovaly magisterské práce na bakalářskými.

G4

Katalog k loňskému ročníku přehlídky, který vyšel jako příloha časopisu Typo. Katalog je ke stažení a prohlížení na webu Issuu.com v češtiněangličtině.

V rámci příprav každého ročníku se vedou dlouhé diskuse o možných změnách. Přestože jsme byla ze strany partnerů vedena určitá kritika, přijali jsme odvážné rozhodnutí, že se letos pravidla měnit nebudou vůbec. Dlouhou dobu jsme zvažovali změnu přehlídky na soutěž, nicméně jsme se opět rozhodli, že hodnocení poroty nebude mít klasifikační charakter.

Jako každý rok budou vybrané projekty zveřejněné s kritickým komentářem na stránkách 2+3D a také v jeho elektronickém mezinárodním vydání v angličtině. Výsledky budou také publikovány na portálech našich partnerů a na webu Graduation Projects. Práce budou prezentovány na výstavě na Zámku Cieszyn, a pokud získáme další prostředky, bude vytištěn i katalog a vybrané práce se představí na významném zahraničním festivalu zaměřeném na design.

Bakalářské a magisterské práce absolventů na vysokých školách a univerzitách v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarska (popř. studentů z těchto zemí na zahraničních školách) je možné přihlásit do 30. listopadu. Do přehlídky je možné poslat pouze práce, které byly obhájeny od 1. prosince 2012 do 30. listopadu 2013, tedy i letos na podzim. Přihlášku a pravidla přehlídky najdete v češtině, slovenštině, polštině a maďarštině na www.graduationprojects.eu.

Výsledky jednání mezinárodní poroty budou zveřejněny 7. ledna na webových stránkách a v prvním vydání 2+3D v novém roce.

7. 11. 2013 redakce
Sdílet na Twitter   Sdílet na Facebook   Sdílet na Del.icio.us

Komentáře (0)

Vložit komentář