Konference

Odpovědnost v grafickém designu

Grafický design je ve vědomí široké veřejnosti „pošpiněn“ úzkou provázaností se světem komerce a reklamy. Tento jednostranný konzumní pohled musel být okamžitě zapomenut každým z účastníků 2. mezinárodní konference „Responsibility in graphic design“ v polských Katovicích (14–15.1.2010).

Jednotliví přednášející představili celou řadu projektů dokládajících jejich sociální citlivost a schopnost přesně pojmenovat konkrétní problém, vytvořit si z něho vlastní téma a to pak kreativně řešit nástroji z různých oborů grafického designu. Tak např. informační grafika může dešifrovat složité společensko-ekonomické (K. Lenk) nebo společensko-ekologické (A. Morelli) jevy, může také ovšem zabránit sociálním nepokojům a zajistit regulérnost prezidentských voleb (M. Gonzales de Cosio). Lze pravidelně realizovat reklamní kampaně na podporu složitého života lidí, kterých by si jinak nikdo nevšiml (M. Itkonen). Proti reklamě můžeme bojovat třeba zase reklamou (J. Barnbrook). Obavy z nebezpečí globálního charakteru můžeme vyjádřit kultivovaně (L. Drewinski) nebo takřka gerilovým způsobem (N. Douglas). Existuje oblast každodenních drobných starostí, např., problém, jak zajistit jednoznačné porozumění textům na krabičkách s léky (K. van der Waarde) nebo jak naučit číst dislektické děti pomocí speciálně ilustrovaných a upravených knih (M. Thiessen). Se čtením dětí úzce souvisí také jejich výuka psaní. Snadněji se to naučí správně vytvořeným výukovým písmem (F. Blažek).

Panelová diskuse za účasti K. Lenka, J. Barnbrooka a rektora katovické akademie M. Oslisla

Panelová diskuse za účasti K. Lenka, J. Barnbrooka a rektora katovické akademie M. Oslisla

To byly jenom některé příklady tématických oblastí, ve kterých se přednášející na katovické konferenci pohybovali. K všeobecné spokojenosti přispěly mimořádné schopnosti organizátorů v čele s Ewou Sataleckou a Jackem Mrowczykem, a také zázemí poskytnuté Akademií výtvarných umění v Katovicích.

20. 1. 2010 Pavel Noga
Sdílet na Twitter   Sdílet na Facebook   Sdílet na Del.icio.us

Komentáře (0)

Vložit komentář