Typografie

Christoph Dunst zahájí cyklus přednášek de.sign

8. dubna v Praze a 9. dubna v Plzni bude zahájen čtvrtý rok úspěšného přednáškového cyklu de.sign, který bude letos zaměřen především na tvorbu písma. Vystoupí mladý německý typograf a grafický designér Christoph Dunst.

Dunst založil grafické studio v roce 2007, v roce 2009 se přestěhoval do Berlína a působí pod názvem Büro Dunst (www.burodunst.com).  Studio se specializuje zejména na firemní identitu a tvorbu písem. V roce 2009 získal Christoph Dunst ocenění „Certificate of Excellence in Type“ od prestižní organizace Type Directors Club v New Yorku za rodinu písma Novel. Od roku 2011 vyučuje typografii na univerzitě v Hofu. V roce 2012 založil vlastní písmolijnu Atlas Font Foundry (www.atlasfonts.com), kde nabízí své populární fonty Novel a Heimat.

heimat

Christoph Dunst se podělí o své zkušenosti 8. dubna od 19 hodin v Goethe-Institutu v Praze9. dubna od 16 hodin na Fakultě umění a designu ZČU v Plzni. Pražská přednáška bude v Němčině s tlumočením do češtiny, plzeňská bude v angličtině bez překladu; vstup na přednášky je zdarma.

novel

Cyklus de.sign je společným projektem Goethe-Institutu, Institutu Cervantes, Velvyslanectví Nizozemského království a Velvyslanectví státu Izrael. je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři výrazné osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky, které se konají v Praze a dalších univerzitních městech České republiky, se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. století, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět. Kurátorem projektu je grafické designér Filip Blažek.

Christoph_Dunst_portret

Do konce roku se v rámci cyklu představí ještě Bas Jacob z nizozemské písmolijny Underware, Octavio Pardo ze Španělska a izraelský designér Ben Nathan.

Více informací o projektu najdete na www.de-sign.info.

25. 3. 2014 redakce
Sdílet na Twitter   Sdílet na Facebook   Sdílet na Del.icio.us

Komentáře (0)

Vložit komentář