Grafický design

Graphic Design… Future…

Redakce Typo.cz poskytla prostor docentu Jiřímu EliškoviUniverzity Tomáše Bati ve Zlíně, který představuje doktorský studijní program pro umělecké obory a vybízí ke studiu zájemce z řad grafických designérů.

…někdy v budoucnosti – at some time in the future… ( slovník – seznam.cz)

Každý, kdo se pohybuje na minovém poli vizuální komunikace, ví, že grafický(cká) designér(ka) musí zvládat profesní přesahy do jiných oborů, že musí nalézat originální, identická, logická, srozumitelná a komunikativní řešení, znovu a znovu řešit vztahy obsahu a formy. Také reagovat na technologické proměny oboru, který je i tak dost složitý a neustále se proměňuje, a to velmi rychle. Přitom všem ale podstata práce grafika zůstává stejná (vizualizace informací grafickými prostředky).

Logická úvaha pro fázi – studium oboru GD.  Jaký má být obsah výuky budoucích profesionálů GD? Tušíme, do čeho doroste student grafického designu a vizuální komunikace, až se stane absolventem? Jak bude reálně vypadat obor GD za pět let? Kam se posune dnešni pozice Augmented Reality, Computer Typography, HTML5, aplikací pro čtečky, tablety a chytré telefony? Co se stane s principy informačního a komunikačního designu, web designu, s typy a druhy nosičů a s marketingem?

Aby se grafický design vyvíjel, potřebuje teoretickou reflexi. Všude ve světě významné a tvůrčí osobnosti GD přednáší na univerzitách, sympoziích, realizují workshopy, semináře a vydatně publikují. Teoretické analýzy a vize GD jsou u nás spíše výjimečnou aktivitou několika osobností. Zkrátka, slogan „nejsou lidi“ funguje.

Dva roky je na Fakultě multimedálních komunikací (UTB ve Zlíně) akreditován doktorský studijní program pro umělecké obory s ojedinělou možností  kombinovat teorii s  praktickým uměleckým výkonem. Hledáme absolventy, grafiky, lidi s praxí v „terénu“, kteří by chtěli v Ateliéru Grafický design tři roky studovat (získat titul PhD.) k tomu několik hodin týdně externě učit (přednášet a komunikovat) a kteří by, časem, převzali odpovědnost za ateliér, jeho koncepci, obsah a výuku na plný úvazek (kontinuita je na vysoké škole důležitější než si myslí leckterý manager či byrokratický boss). Týká se to i absoloventů uměnovědných studií filosofických fakult. Současný, živý, aktuální stav grafického designu skoro žádný z „kunsthistoriků“ neřeší. Samozvaných kritiků je plný facebook, ale specializovaný, na současný GD zaměřený teoretik, jednoduše zatím není k mání.

Takže nabízíme otevřený prostor pro dva až tři nadšené a zaujaté lidi s preferencemi které jsem tu popsal, kteří vidí a tuší, co ostatní zatím ne. (Pozn.: nejde o konkurs podobný tomu, co předvedl Philippe Starck v dokumentu BBC).

doc. Jiří Eliška
dr. ak. soch. Rostislav Illík

Ateliér Grafický design, FMK UTB ve Zlíně

13. 11. 2011 Jiří Eliška
Sdílet na Twitter   Sdílet na Facebook   Sdílet na Del.icio.us

Komentáře (0)

Vložit komentář
Autor

Jiří Eliška

Vedoucí ateliéru Grafický design na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Poslední články autora