Tiráž

Vydavatel:

Vydavatelství Svět tisku, spol. s r. o.
Sazečská 560/8, 108 25 Praha 10 – Malešice
E-mail: info​@​typo.cz

Šéfredaktorka

Linda Kudrnovská

Redaktoři

Filip Blažek

Pavel Kočička

Jakub Krč

Pavel Zelenka

Grafika

Jana Vahalíková

Pre-press

Studio Marvil (www.marvil.cz)

Člen Icograda Design Media Network.

Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 13984

ISSN 1214–0716

4. 9. 2009