Typo 47 – jaro 2012

objednat č. 47

V jarním čísle 47 najdete přehlídku nejlepších loňských absolventských prací z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, recenzi písma Carter Sans z pera Johna D. Berryho nebo návod k tvorbě chytrých fontů. Seznámíte se také s novými poznatky na poli typografického výzkumu.


typo.G4

Nejlepší absolventské práce 2010/2011
Komentovaný výběr prací oceněných v Mezinárodní přehlídce absolventských prací 2010/2011

typo.G4

Vizuální styl polské státní správy
Martin Pecina
Diplomová práce Marty Gawin jako možný obecnější návod ke sjednocení roztříštěných vizuálních identit jednotlivých státních a vládních institucí

typo.G4

Nejlepší absolventské práce 2010/2011
Další zajímavé práce oceněné v Mezinárodní přehlídce absolventských prací 2010/2011

typo.nástroje

Základy tvorby chytrých fontů
Filip Blažek
Krok za krokem na některé pokročilé opentypové funkce ve Fontlabu

typo.projekt

Kulturní příběhy nahlížené skrze typografii
Filip Blažek
Recenze knihy Stephena Banhama, která popisuje vzájemné působení a prolínání umění, architektury, typografie, ekonomiky a životních osudů v Melbourne v průběhu 20. století

typo.fonty

Carter Sans
John D. Berry
Recenze Carter Sans, jednoho z písem ze zajímavé „šedé zóny“ na pomezí patkových a bezpatkových písem

typo.akce

Uwaga! Uwaga! Katowice 2012
Martin Pecina
Pohled na třetí ročník katovické konference s tématem Výzkum v grafickém designu

typo.vzdělání

Typografický výzkum
Ann Bessemans
Zamyšlení nad spoluprací typografů-teoretiků a vědců z různých oborů, kteří zkoumají fenomén čitelnosti

typo.bazar