Typo 39 – jaro 2010

Objednat

39. vydání představuje životní dílo Jiřího Rathouského, přináší příběh japonské značky MUJI, seznamuje s výsledky Trienále plakátu v Trnavě, nabízí návod k rozeznávání egyptienek ad.


typo.fenomén

Jiří Rathouský: Typografie jako prostředek komunikace
Alan Záruba
Ohlédnutí za životem a dílem jednoho z nejvýznamnějších českých grafických designérů 20. století včetně ukázek z dosud nepublikovaného rozhovoru.

typo.téma

Rozpoznávání egyptienek
Filip Blažek
Druhý díl volného seriálu o rozpoznávání písem, tentokrát o egyptienkách s obdélníkovými serify ostře napojenými na tahy.

typo.příběh

MUJI – Jak designéři stvořili brand bez značky
Pavel Zelenka
Profil japonského fenoménu „kvalitního neznačkového zboží“, který svou koncepcí a designem dobyl svět.

typo.ceny

Plakát jede dál: Trienále plakátu v Trnavě
Pavel Noga
O letošním ročníku Trienále plakátů Trnava, o budoucnosti polské plakátové školy a plakátu v kontextu nových médií.

typo.písma

Tomate & Lavigne Display
David Březina
Recenze dvou písem argentinského písmaře Ramira Espinozy vydaných písmolijnou ReType.

typo.akce

Konceptuální kniha: jeden z workshopů Světového designérského kongresu
Richard B. Doubleday
Jaký byl 2. ročník mezinárodní konference Responsibility in Graphic Design konané v polských Katovicích?

typo.akce

Odpovědnost v grafickém designu
Pavel Noga
Pohled do zákulisí workshopu, který vedl mezikulturní dialog na ose Boston–Čína.

typo.bazar