Typo 37 – podzim 2009

Objednat

Podzimní vydání je věnované Mexiku. Zabývá se zajímavými okamžiky historie i ryze současnou tvorbou písma v této zemi. TYPO také přináší profil Bohuslava Blažeje, recenzi písma Tabac a další články.


typo.téma

Od novin k mexické typografické škole
Oscar Yáñez
Přehled současných trendů v mexické tvorbě písma a ukázky nejvýznamnějších zakázkových fontů pro noviny a časopisy uplynulých patnácti let.

typo.esej

Typografie a nepořádek
Alejandro Cabrera Ávila
Kulturně sociální exkurs do městské a lidové typografie současného Mexika očima grafického designéra a aktivisty.

typo.historie

Jak dorazil tisk do Nového světa
Cristóbal Henestrosa
Detailní pohled na počátky tisku v Mexiku a díla prvních tamních tiskáren založených v šestnáctém století.

Neznámý kaligram Manuela Maplese Arceho
Rubén Gallo
Esej o přínosu mexického avantgardního hnutí estridentistů na příkladu dosud neznámého kaligramu z roku 1923, jehož autorem je jeden z hlavních představitelů hnutí.

typo.projekt

Znovuobjevení Boudewijna Ietswaarta
Feike de Jong
Dílo pozapomenutého holandského designéra, jehož písma vzniklá v Mexico City na počátku šedesátých let se o více než čtyřicet let později rozhodli digitalizovat členové spolku Círculo de Tipógrafos.

typo.fenomén

Bohuslav Blažej: Všestranný grafický designér
Filip Blažek
Stručný přehled tvorby významného českého grafika, typografa, pedagoga a spisovatele, který se kvůli nepříznivým historickým okolnostem nestal hvězdou evropského designérského nebe.

typo.fonty

Tabac
Rob Keller
Recenze nové písmové rodiny českého typografa Tomáše Brousila určené k sazbě periodik.

typo.vzdělávání

V medzinárodnom štýle
Ondrej Jób a Ján Filípek
Rok studia v kurzu Type and Media na Královské akademii výtvarných umění v nizozemském v Haagu, jak jej zaznamenali dva mladí slovenští designéři.

typo.bazar

Kniha jevištěm umění
Jan Dvořák
Recenze dvou knih, které spojuje téma české meziválečné avantgardy.