Typo 31 – jaro 2008

Objednat

Korejské písmo hangul
Jae-Joon Han
Historický přehled vývoje korejského písma hangul. Zachycuje dlouhé období od 15. století, kdy písmo navrhl panovník Sedžong, po 21. století a specifické problémy digitalizace hangulu a jeho stylů.

typo.téma

Stavební princip hangulu
Iksop Lee a S. Robert Ramsey
Úvod do korejského hláskosloví se věnuje zejména genezi 28 písmen korejské abecedy a vztahu artikulace hlásek k jejich zápisu.

typo.nástroje

Tvorba latinky pro CJK
Seonil Yun
Sonda do výzkumů, které souvisejí s vytvářením latinkových abeced kombinovatelných s tzv. CJK písmy (čínským, japonským a korejským), a to na příkladu písma Honmun.

typo.akce

Budoucnost korejské kaligrafie
Gyeong Koh
Hlavními tématy Světového kaligrafického bienále v Jeollabuk-do a přidružených výstav byla sebereflexe i kaligrafie v širokém rozpětí od pera a štětce ke klávesnici a fontu.

typo.historie

Odolat a držet se fantazie
Tae-Hyun Kim
Historie korejského vzdoru proti státem ovládanému výtvarnému umění a tvorba výtvarného sdružení AGI (Aktivismus grafické imaginace).

typo.interview

Sulki & Min: Systém skrytý za typografií
Kay Jun
Rozhovor s designérskou dvojicí o korejské a holandské grafické tvorbě, východních pohledech na západní typografii a pedagogické i nakladatelské činnosti.

typo.fonty

Arno Pro
Martin Pecina
Greta
David Březina
Podrobné recenze dvou ambiciózních textových písem Roberta Slimbacha a Petera Biľaka: knižního Arna a novinové Grety.

typo.bazar