ED Awards

Soutěž European Design Awards 2011

Do 15. února můžete přihlašovat své práce do prestižní evropské designérské soutěže ED Awards. Práce zaslané do celkem 32 kategorií bude posuzovat odborná porota složená ze zástupců 15 evropských designérských časopisů a institucí, slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v rámci European Design festivalu 14. května ve Vilniusu.

Čeští zástupci v soutěži European Design Awards loni zaznamenali výrazné úspěchy. Ocenění získala mj. studia ReDesign, Side2, Laboratoř, písmolijna TypeTogether a designéři Štěpánka Bláhovcová, Jan Šabach i Bohdan Kofila Heblík. Jaká bude letošní žeň cen pro české designéry a typografy? Záleží jen na vás! Přihlašte své práce a ukažte Evropě, že u nás pracují skvělí designéři.

ed2011

Proces přihlašování

Do soutěže budou přijaty práce pouze tehdy, bude-li přihláška podána a přihlašovací poplatek uhrazen do 15. února, fyzicky mohou práce dorazit na adresu organizátora do 19. února. Organizátoři si vyhrazují právo prodloužit dobu pro přijímání přihlášek. Do soutěže mohou být přihlášeny pouze práce, které vznikly v roce 2010.

Zaregistrujte se na webové stránce www.europeandesign.org nejpozději do 15. února 2011. Vytvořte novou přihlášku (Account > Submissions > Create New), zadejte veškeré důležité údaje, jako je kategorie, název, jméno klienta, designéra ad., a to pouze v angličtině. Poznamenejte si kód přihlášky. Přihlášku si poté můžete prohlédnout a upravit (Account > Submissions >View / Modify). Pomocí funkce Create New Submission můžete přihlásit další práce.

Po zadání všech přihlášek přejděte k volbě způsobu platby poplatku. Pro platbu kartou není třeba mít účet PayPal. Všechny platby musí být uskutečněny před 15. únorem 2011. Fakturu za přihlášené práce najdete v sekci Account > Receipts. Bude-li online platba úspěšná, dostanete potvrzení emailem.

Seznamte se s požadavky na jednotlivé kategorie, abyste věděli, co přesně je třeba do soutěže poslat. Obvykle je to samotná práce a CD nebo DVD s obrázkem nebo fotografií ve vysokém rozlišení. Na každém zaslaném díle musí být kód, pod kterým je práce přihlášena. Práce zasílejte na adresu European Design, Långstorp 366, 243 93 Höör, Švédsko tak, aby byly doručeny nejpozději 18. února 2011. Pokud organizátor neobdrží zásilku u přihlášené práce, neprodleně soutěžícího informuje. Informaci o přijetí vašich prací najdete po přihlášení na webu ED Awards.

Vítězové budou oznámeni během slavnostního večera 14. května 2011 v Rotterdamu. Všichni vítězové budou o úspěchu informováni do 14. dubna 2011. Zlatí a stříbrní vítězové budou (na vlastní náklady) pozváni do Rotterdamu, kde jim bude na pódiu předána cena. Všichni vítězové budou prezentováni v katalogu ED Awards, na který mají nárok zdarma (vyjma poštovného).

Další informace o soutěži

Soutěžní kategorie

 1. Logo produktu
 2. Logo společnosti
 3. Implementace loga produktu
 4. Implementace loga společnosti
 5. Výroční zpráva
 6. Knižní obálka
 7. Knižní úprava
 8. Brožura
 9. Produktový katalog
 10. Umělecký katalog
 11. Časopis
 12. Propagační webová stránka
 13. Informační webová stránka
 14. Grafika v pohybu
 15. Ostatní elektronické prezentace
 16. Obaly alkoholických nápojů
 17. Obaly jídla a pití
 18. Ostatní obaly
 19. Obaly CD/DVD
 20. Ilustrace knih a periodik
 21. Korporátní ilustrace
 22. Tištěná sebepropagace
 23. Digitální sebepropagace
 24. Vlastní projekty
 25. Původní písmo
 26. Pohlednice a letáky
 27. Kalendář
 28. Plakát
 29. Plakátová série
 30. Orientační systémy
 31. Studentské projekty
 32. Ostatní tištěné projekty

Poplatky

Poplatek za jednu přihlášenou práci je 120 €€ (147,60 €€ vč. 23% řecké DPH) nebo 96 € od pěti a více přihlášených prací (20% sleva). Poplatek je možné uhradit online platební kartou, z účtu PayPal, offline platební kartou nebo převodem na účet.

 • 1 přihlášená práce à 120 = 120 € (147,60 vč. DPH)
 • 2 přihlášené práce à 120 = 240 € (295,20 vč. DPH)
 • 3 přihlášené práce à 120 = 360 € (442,80 vč. DPH)
 • 4 přihlášené práce à 120 = 480 € (590,40 vč. DPH)
 • 5 přihlášených prácí à 96 = 480 € (590,40 vč. DPH)
 • 6 přihlášených prácí à 96 = 576 € (708,48 vč. DPH)
 • 7 přihlášených prácí à 96 = 672 € (826,56 vč. DPH)
 • 8 přihlášených prácí à 96 = 768 € (944,64 vč. DPH)
 • 9 přihlášených prácí à 96 = 864 € (1062,72 vč. DPH)
 • 10 přihlášených prácí à 96 = 960 € (1180,80 vč. DPH)
 • 11 přihlášených prácí à 96 = 1056 € (1298,88 vč. DPH)
 • 12 přihlášených prácí à 96 = 1152 € (1416,96 vč. DPH)

V kategorii Školní projekty je poplatek snížen na 40 € + 23% DPH. Na tuto kategorii se nevztahuje množstevní sleva. Pro studentské přihlášky do ostatních kategorií platí běžné poplatky.

Podle řecké legislativy je nutné ke všem částkám přičíst řeckou DPH. Plátci DPH v členských zemích EU mohou požádat o vrácení DPH místní finanční úřad. V případě potřeby kontaktujte European Design.

Porotci

 • Lynda Relph-Knight, Design Week, Velká Británie
 • Ayşe Kongur, Grafik Tasarım, Turecko
 • Rudolf van Wezel, Elephant, Nizozemí
 • Silvia Sfligiotti, Progetto Grafico, Itálie
 • Betina Schulz, Novum, Německo
 • Beatriz San Roman, Visual, Španělsko
 • Jacek Mrowczyk, 2+3D, Polsko
 • Athanasios Kyratzoglou, +design, Řecko
 • Martin Lengauer, designaustria, Rakousko
 • Filip Blažek, Typo, ČR
 • Freek Kroesbergen, Vormberichten, Nizozemí
 • Thierry Hausermann, IDpure, Švýcarsko
 • Michel Chanaud, Étapes, Franice
 • Peter Bankow, Kak, Rusko

Neoficiální překlad výtahu z pravidel soutěže ED Awards

Vracení exponátů

Veškeré materiály odeslané na adresu organizátora se stávají jeho majetkem a nemohou být vráceny.

Práva na reprodukce

Přihlášena mohou být jen ta díla, kde s účastí v soutěži souhlasí klient nebo držitel práv k danému dílu. Organizátoři s vyhražují právo publikovat přihlášené práce v katalogu ED Awards, na webu ED Awards, na propagačních materiálech a výstavách. Vždy bude uveden designér a designérská společnost. Organizátor si též vyhražuje právo vytvořit fotografie a video záznam slavnostního udílení cen.

Způsob přihlašování

Přesné požadavky pro zasílání prací jsou uvedeny u každé kategorie zvlášť. Online formuláře pro přihlášení prací jsou na www.europeandesign.org.

Kategorie

Organizátor a porota si vyhražují právo přesunout přihlášené dílo do jiné kategorie, je-li to nezbytné.

Poplatky

Při platbě kartou na sebe bere European Design veškeré poplatky. Při platbě převodem z účtu hradí poplatky účastník soutěže.

Storno

Účastníci mohou stornovat zaslané práce kdykoli do okamžiku jednání poroty. Pokud budou práce stornovány před ukončením období pro příjem soutěžních prací, poplatky budou vráceny. Poplatek 15% bude účtován na pokrytí transakce a administrativních výdajů.

Souhlas s pravidly soutěže

Zasláním soutěžních prací projevují účastníci soutěže souhlas s pravidly. Nesouhlas s pravidly vede k automatické diskvalifikaci ze soutěže.

Organizátor soutěže

European Design Ltd.
Sokratous 157
176 73 Athens, Greece
Phone: +30 210 9593033
Fax: +30 210 9523607
E-mail: info@europeandesign.org

11. 1. 2011 Filip Blažek
Sdílet na Twitter   Sdílet na Facebook   Sdílet na Del.icio.us

Komentáře (1)

Vložit komentář
Autor

Filip Blažek

Spoluzakladatel časopisu TYPO, grafický designér ve studiu Designiq, pedagog, spoluautor knihy Praktická typografie.