ED Awards

Soutěž European Design Awards 2012

Do 29. února můžete přihlašovat své práce do prestižní evropské designérské soutěže ED Awards. Práce zaslané do celkem 32 kategorií bude posuzovat odborná porota složená ze zástupců 14 evropských designérských časopisů a institucí, slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v květnu 2012 v Helsinkách.

Čeští zástupci v soutěži European Design Awards v roce 2011 získali opět několik cen. Zlato získala rodina písem Tabac a Tabac Sans Tomáše Brousila, stříbro práce Diakritika světových jazyků Radka Siduna a plakátová série Kino na Granicy Bohdana Kofily Heblíka. Bronz dostala kniha Pohledy na dějiny a současnost, kterou graficky upravil Martin Pecina, a publikace Michal Kuzemenský architektura od Milana Nedvěda . Jaké ceny si letos odvezou čeští designéři a typografové? Záleží jen na vás! Přihlaste své práce a přesvědčte porotu, že u nás pracují vynikající designéři.

Porotci jsou si vědomi, že webové stránky soutěže jsou velmi špatné, nicméně jejich neutuchající naléhavé prosby vedly k tomu, že organizátoři objednali zcela nový web. Bohužel přes ujišťování dodavatele nebyly stránky zhotoveny do konce loňského roku. Jejich spuštění je snad jen otázkou času.

ed2012

Proces přihlašování

Do soutěže budou přijaty práce pouze tehdy, bude-li přihláška podána a přihlašovací poplatek uhrazen do 29. února. Organizátoři si vyhrazují právo prodloužit dobu pro přijímání přihlášek. Do soutěže mohou být přihlášeny pouze práce, které vznikly v roce 2011.

Zaregistrujte se na webové stránce www.europeandesign.org, vytvořte novou přihlášku (Account > Submissions > Create New), zadejte veškeré důležité údaje, jako je kategorie, název, jméno klienta, designéra ad., a to pouze v angličtině. Poznamenejte si kód přihlášky. Přihlášku si poté můžete prohlédnout a upravit (Account > Submissions >View / Modify). Pomocí funkce Create New Submission můžete přihlásit další práce.

Po zadání všech přihlášek přejděte k volbě způsobu platby poplatku. Pro platbu kartou není třeba mít účet PayPal. Všechny platby musí být uskutečněny před 29. únorem 2012. Fakturu za přihlášené práce najdete v sekci Account > Receipts. Bude-li online platba úspěšná, dostanete potvrzení emailem.

Seznamte se s požadavky na jednotlivé kategorie, abyste věděli, co přesně je třeba do soutěže poslat. Obvykle je to samotná práce a CD nebo DVD s obrázkem nebo fotografií ve vysokém rozlišení. Na každém zaslaném díle musí být kód, pod kterým je práce přihlášena. Práce zasílejte na adresu European Design, Sokratous 157, 17673 Kallithea, Athens, Řecko tak, aby byly doručeny nejpozději 29. února 2012. Pokud organizátor neobdrží zásilku u přihlášené práce, neprodleně soutěžícího informuje. Informaci o přijetí vašich prací najdete po přihlášení na webu ED Awards.

Vítězové budou oznámeni během slavnostního večera v květnu 2012 v Helsinkách. Všichni vítězové budou o úspěchu informováni do 14. dubna 2012. Zlatí a stříbrní vítězové budou (na vlastní náklady) pozváni do Helsinek, kde jim bude na pódiu předána cena. Všichni vítězové budou prezentováni v katalogu ED Awards, na který mají nárok zdarma (vyjma poštovného).

Další informace o soutěži

Soutěžní kategorie

 1. Logo produktu
 2. Logo společnosti
 3. Implementace loga produktu
 4. Implementace loga společnosti
 5. Výroční zpráva
 6. Knižní obálka
 7. Knižní úprava
 8. Brožura
 9. Produktový katalog
 10. Umělecký katalog
 11. Časopis
 12. Propagační webová stránka
 13. Informační webová stránka
 14. Grafika v pohybu
 15. Mobilní aplikace
 16. Ostatní elektronické prezentace
 17. Obaly alkoholických nápojů
 18. Obaly jídla a pití
 19. Ostatní obaly
 20. Obaly CD/DVD
 21. Ilustrace knih a periodik
 22. Korporátní ilustrace
 23. Tištěná sebepropagace
 24. Digitální sebepropagace
 25. Vlastní projekty
 26. Původní písmo
 27. Pohlednice a letáky
 28. Kalendář
 29. Plakát
 30. Plakátová série
 31. Orientační systémy
 32. Ostatní tištěné projekty

Poplatky

Poplatek za jednu přihlášenou práci je 120 € (147,60 € vč. 23% řecké DPH) nebo 96 € od pěti a více přihlášených prací (20% sleva). Poplatek je možné uhradit online platební kartou, z účtu PayPal, offline platební kartou nebo převodem na účet.

 • 1 přihlášená práce à 120 = 120 € (147,60 vč. DPH)
 • 2 přihlášené práce à 120 = 240 € (295,20 vč. DPH)
 • 3 přihlášené práce à 120 = 360 € (442,80 vč. DPH)
 • 4 přihlášené práce à 120 = 480 € (590,40 vč. DPH)
 • 5 přihlášených prácí à 96 = 480 € (590,40 vč. DPH)
 • 6 přihlášených prácí à 96 = 576 € (708,48 vč. DPH)
 • 7 přihlášených prácí à 96 = 672 € (826,56 vč. DPH)
 • 8 přihlášených prácí à 96 = 768 € (944,64 vč. DPH)
 • 9 přihlášených prácí à 96 = 864 € (1062,72 vč. DPH)
 • 10 přihlášených prácí à 96 = 960 € (1180,80 vč. DPH)
 • 11 přihlášených prácí à 96 = 1056 € (1298,88 vč. DPH)
 • 12 přihlášených prácí à 96 = 1152 € (1416,96 vč. DPH)

V kategorii Školní projekty je poplatek snížen na 40 € (49,20 vč. DPH). Na tuto kategorii se nevztahuje množstevní sleva. Pro studentské přihlášky do ostatních kategorií platí běžné poplatky.

Podle řecké legislativy je nutné ke všem částkám přičíst řeckou DPH. Plátci DPH v členských zemích EU mohou požádat o vrácení DPH místní finanční úřad. V případě potřeby kontaktujte European Design.

Porotci

 • Peter Bankow, Kak, Rusko
 • Agata Szydłowska, 2+3D, Polsko
 • Arja Karhumaa, Grafia, Finsko
 • John L. Walters, Eye, Velká Británie
 • Silvia Sfligiotti, Progetto Grafico, Itálie
 • Linda Kudrnovská, Typo, ČR
 • Ferah Perker, Grafik Tasarım, Turecko
 • Betina Schulz, Novum, Německo
 • Beatriz San Roman, Visual, Španělsko
 • Athanasios Kyratzoglou, +design, Řecko
 • Martin Lengauer, designaustria, Rakousko
 • Freek Kroesbergen, Vormberichten, Nizozemí
 • Thierry Hausermann, IDpure, Švýcarsko
 • Michel Chanaud, Étapes, Franice

Neoficiální překlad výtahu z pravidel soutěže ED Awards

Vracení exponátů

Veškeré materiály odeslané na adresu organizátora se stávají jeho majetkem a nemohou být vráceny.

Práva na reprodukce

Přihlášena mohou být jen ta díla, kde s účastí v soutěži souhlasí klient nebo držitel práv k danému dílu. Organizátoři s vyhražují právo publikovat přihlášené práce v katalogu ED Awards, na webu ED Awards, na propagačních materiálech a výstavách. Vždy bude uveden designér a designérská společnost. Organizátor si též vyhražuje právo vytvořit fotografie a video záznam slavnostního udílení cen.

Způsob přihlašování

Přesné požadavky pro zasílání prací jsou uvedeny u každé kategorie zvlášť. Online formuláře pro přihlášení prací jsou na www.europeandesign.org.

Kategorie

Organizátor a porota si vyhražují právo přesunout přihlášené dílo do jiné kategorie, je-li to nezbytné.

Poplatky

Při platbě kartou na sebe bere European Design veškeré poplatky. Při platbě převodem z účtu hradí poplatky účastník soutěže.

Storno

Účastníci mohou stornovat zaslané práce kdykoli do okamžiku jednání poroty. Pokud budou práce stornovány před ukončením období pro příjem soutěžních prací, poplatky budou vráceny. Poplatek 15 % bude účtován na pokrytí transakce a administrativních výdajů.

Souhlas s pravidly soutěže

Zasláním soutěžních prací projevují účastníci soutěže souhlas s pravidly. Nesouhlas s pravidly vede k automatické diskvalifikaci ze soutěže.

Organizátor soutěže

European Design Ltd.
Sokratous 157
176 73 Athens, Greece
Phone: +30 210 9593033
Fax: +30 210 9523607
E-mail: info@europeandesign.org

8. 2. 2012 Filip Blažek
Sdílet na Twitter   Sdílet na Facebook   Sdílet na Del.icio.us

Komentáře (0)

Vložit komentář
Autor

Filip Blažek

Spoluzakladatel časopisu TYPO, grafický designér ve studiu Designiq, pedagog, spoluautor knihy Praktická typografie.